Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"Kunnen jullie nog in de spiegel kijken?"

"Kunnen jullie nog in de spiegel kijken?"

"Kunnen jullie nog in de spiegel kijken?" Met die niet mis te verstane boodschap protesteert de socialistische vakbond vandaag in Levenslust in Lennik. Aanleiding is het ontslag van drie werknemers, waarvan twee vakbondsafgevaardigden. Naar schatting 1 op de 5 werknemers staakt, al blijft de hinder volgens Levenslust beperkt.

Rond de middag voerden zo'n 100 mensen actie aan de hoofdzetel van Levenslust in Lennik. Dat is een centrum dat in totaal zo'n 150 jongeren met allerhande problemen opvangt en ook buitengewoon onderwijs inricht. Onder de actievoerders niet alleen werknemers, maar ook sympathisanten die protesteerden tegen het ontslag van twee vakbondsafgevaardigden. Vooral de timing, net voor de sociale verkiezingen in mei, zet kwaad bloed.

"De stakingsbereidheid was groot. Drie mensen ontslaan en daarvoor gemeenschapsgeld gebruiken in tijden van besparingen, daar zijn we zeer verontwaardigd over", zegt Kathleen De Decker van de socialistische vakbond. "We eisen de reïntegratie van de ontslagen mensen en een beter personeelsbeleid. Als werknemers van Levenslust zoals nu op staande voet ontslagen kunnen worden zonder enige reden, dan is dat een heel slecht signaal."

De christelijke vakbond ondersteunt de actie. Als de socialistische vakbond de komende dagen geen antwoorden krijgt, zijn nieuwe acties niet uitgesloten. De vakbond sprak vandaag wel een minimumbezetting af en hield ook geen personeel tegen dat wel wou werken. Volgens Levenslust bleef de hinder dan ook beperkt.

 "Alle jongeren zijn tijdig in school geraakt. De afgesproken minimumbezetting is goed verlopen. Zo'n 30 van de 250 werknemers zijn vandaag niet aan de slag gegaan", zegt Else De Wachter, directeur van Levenslust. Zij herhaalt dat er geen verband is tussen de ontslagen en de wijze van uitoefening van het vakbondsmandaat, maar alleen het gevolg was van het professioneel functioneren van het drietal in de instelling. Zij noemde de ontslagen gisteren 'een ongewone, maar noodzakelijke beslissing voor Levenslust.'