Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Markten blijven behouden in Halle

Markten blijven behouden in Halle

In Halle zal er dan toch geen marktcommissie worden opgericht.  De N-VA had aangedrongen op zo’n adviesorgaan om het dalende aantal bezoekers en marktkramers voor de wekelijkse markten tegen te gaan. 

Halle heeft twee markten.  Op donderdag en zaterdag is er de wekelijkse voedingsmarkt. En tweewekelijks is er op donderdag ook de markt voor textiel en huishoudproducten, in Halle beter bekend als de ‘voddekesmet’.   

Maar jaar na jaar daalt het aantal bezoekers en marktkramers.  Zo werd onlangs beslist om de kramen van de ‘voddekesmet’ in de straten rond het Oudstrijdersplein voortaan een plaats te geven op het plein zelf. 

Een marktcommissie zou volgens Mark Demesmaeker het tij kunnen doen keren. Volgens het N-VA-gemeenteraadslid hebben de Halse marktkramers te weinig inspraak en mijden ze daarom de Halse markten.

Maar volgens de stad is zo’n commissie nergens voor nodig. Bevoegde schepen Eddy Buelinckx baseert zich hiervoor op een petitie van de marktkramers waarin ze vragen om de huidige markten te behouden zoals ze nu zijn.  Ook relativeert de stad de verminderde belangstelling voor de markten.