Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Personeel Levenslust legt werk neer

Personeel Levenslust legt werk neer

De socialistische vakbond heeft voor 22 januari een 24-urenstaking aangekondigd bij Levenslust Lennik. De vakbond zegt ook gesteund te worden door de christelijke vakbond. Aanleiding is het ontslag van drie personen, waaronder twee vakbondsafgevaardigden van de socialistische vakbond.

De drie personen werden op 8 januari op staande voet ontslagen door Levenslust Lennik, dat jongeren met problemen opvangt en ook buitengewoon onderwijs organiseert. Er werken in totaal 250 mensen. De socialistische vakbond reageerde zeer verontwaardigd op het ontslag van de twee vakbondsafgevaardigden omdat dit net voor de start van de 'occulte periode' voor de sociale verkiezingen van mei plaatsvond. In die periode mogen werknemers, die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen, niet ontslagen worden.

"Ondanks aandringen is er met de directie nog geen overleg geweest en hebben we nog steeds het gissen naar de reden van de ontslagen. Met een 25-tal militanten hebben we vorige week actie gevoerd op de raad van bestuur maar ook daar kregen we geen antwoord op onze vraag", zegt Johan Dumortier van de socialistische vakbond. "De directie verschuilt zich in dit verband achter het argument van de privacy. Ook de wettelijk voorziene overlegprocedures als een bedrijf een vakbondsafgevaardigde wil ontslaan werden met de voeten getreden."

'Beslissing is ongewoon, maar noodzakelijk'

Levenslust wil niet ingaan op de individuele dossiers, maar zegt dat het stopzetten van de samenwerking met de betrokken werknemers 'een voor Levenslust ongewone, maar noodzakelijke beslissing was.' "Werknemers moeten hun job uitvoeren, ook vakbondsafgevaardigden. Met de afgevaardigden die er nog zijn, willen de samenwerking absoluut garanderen. Zij moeten hun mandaat waardig en met de nodige kritische blik kunnen uitvoeren", zegt directeur van Levenslust Else De Wachter in een reactie.

Levenslust pleit voor rust en een constructieve koers met de vakbonden. "Levenslust staat voor heel wat uitdagingen. We willen die samen met de 250 werknemers blijven trotseren. Als grote KMO in het Pajottenland moeten we mee zijn met het vernieuwende beleid dat de zorgsector vraagt", besluit De Wachter.