Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Plannen voor allereerste secundaire school in Hoeilaart

Plannen voor allereerste secundaire school in Hoeilaart

In Hoeilaart bestaan concrete plannen voor de uitbouw van een allereerste secundaire school.  Het gemeentebestuur en het gemeenschapsonderwijs slaan daarvoor de handen in elkaar.

Met de komst van een secundaire school wil de gemeente de doorstroom voor Hoeilaartse jongeren verzekeren en de capaciteitsdruk voor omliggende gemeenten verminderen, want daar lijken de beschikbare plaatsen dicht te slibben.

In de Hoeilaartse scholen lopen zo'n 1300 leerlingen school maar voor een vervolgopleiding in het secundair onderwijs moeten ze noodgedwongen uitwijken  naar de hoofdstad of naar één van de omliggende gemeenten. Volgens Eva De Bleeker (Open VLD), schepen van Onderwijs in Hoelaart, is men al een aantal jaren bezig met het idee omdat de druk in de buurgemeenten als Overijse en Tervuren toeneemt en omdat de wens bestaat dat de Hoeilaartse jeugd dicht bij huis naar school zou kunnen gaan. 

"Daarbovenop komt het drukke verkeer naar de omliggende gemeenten. Dat maakt mee dat het wel erg nuttig zou kunnen zijn om een eigen school op ons grondgebied te hebben."

Eén van de geschikte plaatsen om de school onder te brengen is het POM-gebouw, dat eigendom is van de gemeente. Daar zou ten vroegste vanaf 1 september 2020 een eerste graad secundair onderwijs kunnen georganiseerd worden. De locatie is vlot bereikbaar, er is speelruimte en het vraagt budgettar weinig inspanningen om deze locatie te herbestemmen tot een schoolgebouw?