Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie probeert historische zorgachterstand Vlaamse Rand weg te werken

Provincie probeert historische zorgachterstand Vlaamse Rand weg te werken

De provincie Vlaams-Brabant probeert de zorgachterstand in de Vlaamse Rand weg te werken. Dat bleek na een bijeenkomst van het coördinatieplatform Stand van de Rand. Sinds 2006 brengt Vlaams-Brabant het zorgaanbod in kaart en jaar na jaar toont dat rapport aan dat de historische zorgachterstand in de Vlaamse Rand niet weggewerkt raakt. Daarom lopen er verschillende projecten die focussen op een integrale aanpak.

 

 

De zorgachterstand in de Vlaamse-Rand heeft te maken met het feit dat Vlaams-Brabant de jongste provincie van het land is en dat de Rand tegen Brussel aanleunt. De achterstand in de Vlaamse Rand is te merken aan het verminderde aanbod in verschillende zorgsectoren. Zo werden er in 2022 een historisch laag aantal plaatsen kinderopvang erkend, kreeg de geestelijke gezondheid de laagste subsidiee-enveloppe per inwoner en was er een lager aanbod voor jongerenwelzijn. “Daarom is het belangrijk om deze achterstand integraal aan te pakken en ons op meerdere zorgsectoren tegelijk te richten,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Zo loopt er een project van Toekomstforum dat ernaar streeft om de beleidsplannen van zowel de eerstelijnszones, de lokale besturen als de regionale zorg- en welzijnspartners op elkaar af te stemmen. Daardoor kunnen alle betrokken partners elkaar aanvullen in de plaats van naast elkaar te werken.

De achterstand wegwerken staat hoog op de agenda van de provincie. “Ruim vier jaar geleden werd de bevoegdheid van Vlabinvest verruimd om een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid in Vlaams-Brabant te voeren,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). In het totaal subsidieerden we in 2022 21 zorgprojecten in onze provincie, daarbij werd voorrang gegeven aan projecten in de Vlaamse Rand.”