Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Renovatie voor sporthal Wemmel: "Hoognodig na 48 jaar"

Renovatie voor sporthal Wemmel: "Hoognodig na 48 jaar"

De gemeentelijke sporthal aan de Dijck in Wemmel wordt volledig gerenoveerd. De gemeente geeft daarvoor de opdracht aan TMVW dat sinds 2020 de uitbating van de sporthal op zich neemt. De totaalrenovatie wordt volgens een voorzichtige raming geschat op 4 miljoen euro, maar dat bedrag kan oplopen. 

“De sporthal is gebouwd in 1975”, zegt schepen van Grondgebiedszaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “De accommodatie is aan vernieuwing toe. De verwarming kost ons jaarlijks zo’n 140.000 euro aan gas. Daarnaast zijn ook de douches en kleedkamers aan vernieuwing toe. TMVW beheert onze sporthal sinds 2020 en heeft expertise hierin, want de organisatie staat in voor het beheer van meer dan 110 sportinfrastructuren in Vlaanderen.” 

Hoge kostprijs 
“Op vraag van het schepencollege, stelt TMVW verschillende scenario’s voor. Het eerste scenario is een minimale renovatie: de elektriciteit in orde zetten, nooddeuren optimaliseren en andere kleinere ingrepen. Maar dan blijven we met een oud gebouw zitten. We kunnen naar een totaalrenovatie gaan. Dat is een hoge kostprijs, maar een nieuwe sporthal zou nog duurder uitkomen. 

Daarom geeft de gemeente de officiële opdracht voor een totaalrenovatie, al is die opdracht wel rekbaar. “Zo hebben we het project opengetrokken”, gaat de schepen verder. “We stellen aan TMVW voor om ook te onderzoeken wat de aanleg van een Finse piste rond de vijver met eventueel een aantal sporttoestellen zou kosten.

Studiewerk
“We willen ook laten onderzoeken of het mogelijk is om de verwarming met water van de vijver te laten werken en of er eventueel een polyvalente ruimte kan komen. Er ligt dus nog heel wat studiewerk op de plank. Zo moet ook onderzocht worden welke subsidies er mogelijk zijn.

”Het financiële plaatje voor het beheer van de sporthal wordt door de schepen als volgt uitgelegd: de gemeente bepaalt de tarieven van de huur van de sporthal, TMVW factureert en verwerkt de facturen. Het verschil in uitbating wordt door de gemeente betaald.

Lening
“Wat de investering voor de totaalrenovatie betreft, zal één derde automatisch ten laste van de gemeente komen”, vertelt De Visscher. “De rest wordt verrekend. TMVW zal zo een lening aangaan voor de renovatiekosten en de gemeente betaalt een jaarlijkse kostprijs voor die renovatie. Het voordeel is dat TMVW kan renoveren tegen 6 procent BTW, de gemeente moet dit aan 21 procent BTW doen.”