De Schaarbeeklei is vandaag een gevaarlijke plaats voor fietsers. “De straat heeft enkel smalle fietspaden vlak naast de rijweg”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Door de rijweg tussen de Koepoortstraat en de Generaal Lemanstraat opnieuw in te delen, maken we in beide rijrichtingen ruimte vrij voor bredere en volwaardige fietspaden. Om ruimte te creëren voor de fietsers, moet de rijweg voor auto’s smaller worden. Na de aanpassingen blijft er maar één rijstrook in elke richting over. De werken zullen tot het einde van dit jaar duren.”

Enkel waar het nodig is voor de doorstroming van het verkeer - zoals aan het kruispunt met de Parkstraat - blijven er twee rijstroken. De aanpassingen gebeuren in afwachting van een grote, ingrijpende herinrichting van de Schaarbeeklei. Er is geld voorzien om in 2023 een ontwerpstudie uit te voeren, maar concrete plannen zijn er nog niet. De werken veroorzaakten wel de nodige verkeershinder. Het was aanschuiven van aan de oude spoorbedding het Brusselse havengebied tot aan de Generaal Lemanstraat.

“Dat kwam doordat de aannemer de rechtsafslagstrook aan de Generaal Lemanstraat had afgesloten”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verleer. “We bekijken momenteel met de aannemer hoe dit de komende dagen anders kan gedaan worden, zonder de afslagstrook af te sluiten. Dan zal de hinder minder ernstig zijn, maar mensen gaan ook dan rekening moeten houden met vertragingen.”