Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stapt Asse uit Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten?

Stapt Asse uit Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten?

Asse kan voor een primeur in Vlaanderen zorgen. Volgende week belist de gemeenteraad of het uit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, kortweg VVSG, stapt. Burgemeester Koen Van Elsen verdedigt de beslissing, maar nuanceert ook.

De VVSG verenigt alle Vlaamse gemeenten en steden in een koepelorganisatie en verdedigt hun belangen bij de andere overheden. Al denken ze daar in Asse anders over. De gemeente is niet tevreden over adviezen die VVSG aflevert en vindt het lidgeld - zo'n 30.000 euro per jaar - te hoog voor hetgeen Asse ervoor terugkrijgt. Neem nu het Gemeentefonds.

"Asse krijgt 180 euro per inwoner uit dat fonds, terwijl het Vlaamse gemiddelde 360 euro is. Antwerpen krijgt meer dan duizend euro per inwoner. Dat vinden we een scheefgetrokken situatie, zeker als je ziet dat wij in de Rand rond Brussel te maken hebben met specifieke problematieken. Bovendien vinden we dat VVSG te weinig actie onderneemt om de scheve situatie recht te trekken", zegt burgemeester Koen Van Elsen.

Als de uittreding goedgekeurd wordt, moet Asse de vereniging niet meteen verlaten. In de statuten staat namelijk dat een uittreding drie jaar op voorhand aangekondigd moet worden. De VVSG betreurt de plannen en hoopt dat Asse aan boord blijft. De gemeente wil de hervormingen binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een kans geven, maar tegelijkertijd wel een statement maken dat het op deze manier niet verder wil werken.