Beide natuurgebieden herbergen een reeks Europees beschermde planten- en diersoorten. Voor Natuurpunt reden te over om de plannen aan te vechten. Het hele ecologische systeem zou immers duchtig op zijn kop gezet worden.

Ewoud L'Amiral, voorzitter Natuurpunt Kortenberg: “Er komt hier heel veel water naar boven, opgeborreld met heel veel kalk en dat zorgt ervoor dat we hier die planten en die dieren vinden. En die dreigen te verdwijnen. De uitbreidingsplannen zouden het hoger gelegen gebied hierachter betreffen, het groot veld en dat is net het infiltratiegebied voor Torfbroek. Als je daar massa’s beton gaat gieten, zal dat waterinfiltratiesysteem helemaal veranderen.”

De Europese status van beide gebieden, allebei onderdeel van een beschermd valleigebied, beschouwt Natuurpunt als de ideale stok achter de deur om de uitbreidingsplannen te belemmeren.

Bekijk de volledige reportage in het groen van Kampenhout-Berg in ons nieuws vanavond.