Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Uplace vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan voor Broeklin

Uplace vraagt nieuwe omgevingsvergunning aan voor Broeklin

Uplace heeft een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor haar Broeklin-project in Machelen. Opvallend: daarbij werd uitdrukkelijk rekening gehouden met de bezwaren van de stad Vilvoorde – één van de grootste tegenstanders van het project tot op heden. Burgemeester Hans Bonte reageert voorzichtig positief.

Broeklin komt uit de hoed van de Uplace, die haar eerder project op de site in april 2020 definitief naar de prullenbak verwees na een lange soap. Met opvolger Broeklin zou er een kleinschaligere werkwinkelwijk komen op een braakliggend terrein in de industriezone van Vilvoorde-Machelen. Er zou plaats zijn voor circulaire handel, kmo’s en veel groen. Maar stad Vilvoorde en twee vennootschappen gingen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat het extra verkeer in de wijk voor een toename van de stikstofuitstoot zou leiden in het beschermde Valleigebied, terwijl het nabijgelegen Floordambos al veel uitstoot van stikstof moet slikken.

De Raad oordeelde half december 2022 dat de gevolgen van die uitstoot niet goed genoeg onderzocht zijn geweest en de vergunning werd vernietigd. Amper een half jaar later heeft Uplace een nieuwe aanvraag ingediend. De kans blijft groot dat Uplace opnieuw zal moeten opboksen tegen heel wat tegenstand. Uit een brief aan de stad Vilvoorde blijkt alvast sprake van verregaande toegevingen.

“Om tegemoet te komen aan het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, werd een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets door de bevoegde deskundige opgemaakt en aan het project-MER toegevoegd”, zo klinkt het meteen in het begin van de brief. “Aansluitend bij de bezorgdheid rond mobiliteit vanuit de stad Vilvoorde, heeft Uplace het project ook programmatorisch aangepast en de bovengrondse parkeergelegenheid in hal 4 integraal geschrapt”, schrijft CEO Jan Van Lancker van Uplace verder.

1.000 parkeerplaatsen minder

De parkeercapaciteit op de site vermindert daardoor van 4.500 naar 3.494 parkeerplaatsen. Recente cijfers ondersteunen deze bijsturing. Deze significante vermindering van de parkeercapaciteit zal, naast een positieve mobiliteitsimpact, tevens een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit en stikstof. Zeer concreet werd hal 4 gereduceerd tot een minimale constructie met circulaire, houten overkapping, waarbij enkel de reeds in het vorige plan voorziene logistieke doorgang, alsook het mobipunt behouden blijven. De vrijgekomen ruimte zal als bijkomend park worden ingericht zodat het park in totaal ca. 2,7 ha zal bedragen.”

Burgemeester Hans Bonte reageert voorzichtig positief. “Het ziet er op het eerste gezicht naar uit dat Uplace maximaal wil tegemoetkomen aan de Vilvoordse bezwaren inzake mobiliteit en milieu. We zullen het dossier, van zodra in ons bezit, gedetailleerd bekijken.”