Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vakbonden De Lijn trekken stakingsaanzegging in

Vakbonden De Lijn trekken stakingsaanzegging in

De vakbonden trekken de stakingsaanzegging voor de huidige onderbezetting bij de controleurs in de Brusselse rand in. Ze doen dat na overleg met de directie van De Lijn Vlaams-Brabant gisteren. De vakbonden vragen begrip aan de controleurs voor de inspanningen die de directie levert om bijkomende personeelsleden aan te trekken.

Van de 26 voltijdse controleurs in het organisgram van de Brusselse rand zijn er momenteel 20 beschikbaar. Een aantal dat daalt tot 16 als de afwezigen worden meegeteld. "Momenteel komen er nog zes personen in aanmerking om aangeworven te worden, maar ook als zij in de proeven slagen zullen er nog steeds te weinig zijn. Daarna zal weer een examen worden gelanceerd", aldus vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD-TBM).

In tegenstelling tot een eerdere vergadering verbond de directie er zich dinsdag toe om eerder gemaakte afspraken van 2016 na te leven om tijdens avonddiensten in Brussel minstens twee ploegen van twee controleurs of minstens één ploeg van drie controleurs in te zetten. In de huidige situatie is het echter onmogelijk om aan hieraan te voldoen. 

"Iedereen beseft dat we in een diepe patstelling zitten en alleen aanvullingen in het personeelsbestand een gegarandeerde oplossing kunnen bieden", aldus Marcel Conters die tegen eind dit jaar beterschap verwacht.