Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vertraging project vijver Essenbeek

Vertraging project vijver Essenbeek

Het project om zestig assistentiewoningen aan de vijver van Essenbeek te realiseren, loopt opnieuw vertraging op. Dat komt omdat de Raad van State de bestemming van het gebied op het Gewestplan in twijfel trekt.

Meer dan 10 jaar geleden al wilde projectontwikkelaar NJA in de Kasteelstraat aan de vijver van Essenbeek woningen bouwen. Maar een plaatselijk actiecomité wil het zicht op de vijver behouden, en startte met een reeks juridische procedures. Het schepencollege van Halle stelde daarop in de eerste bouwvergunning als voorwaarde dat er 24 meter onbebouwd moet blijven om het zicht op de vijver te vrijwaren. De projectontwikkelaar kwam aan die eis tegemoet in een nieuw plan; maar inmiddels oordeelde de Raad van State dat de bestemming van de gronden aan de Vijver Essenbeek op het Gewestplan onvoldoende is gemotiveerd. Het stadsbestuur vraagt daarom aan het Vlaams Gewest een gedeeltelijke heropmaak van het Gewestplan. Daardoor zit het dossier opnieuw muurvast.