Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? ASSE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? ASSE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van CD&V en N-VA in Asse op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

50 miljoen euro aan investeringen

Asse investeert de komende jaren stevig in onderwijs, jeugd en vrije tijd. “12,5 miljoen gaat naar moderne infrastructuur voor de scholen in Mollem, Krokegem en Zellik”, legt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) uit. “Nog eens 8 miljoen trekken we uit voor de nieuwe vrijetijdssite in Zellik en 6 miljoen voor een nieuwbouw voor het deeltijds kunstonderwijs, de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking.”

Mobiliteit

Het gemeentebestuur wil ook werk maken van veiliger en vlotter verkeer. En dat is in Asse een uitdaging van formaat. Op een gemiddelde werkdag passeren 20.000 voertuigen door het centrum. “Die kunnen we niet wegtoveren, maar we kunnen wel - samen met het gewest en de provincie – volop investeren om onze wegen veiliger te maken. Zeker als je weet dat bijna 5000 kinderen langs deze wegen naar één van de scholen in Asse trekken”, vervolgt burgemeester Van Elsen. “Muurveld, Bloklaan en Hofveld zijn aan een totale herinrichting toe waarbij we, met het ziekenhuis en 2 schoolcampussen in de buurt, extra aandacht besteden aan de zwakke weggebruiker.”

Anders: “Wie gaat dat betalen? De Assenaar!”

Anders, voorheen Open Vld in Asse, is niet te spreken over het financiële beleid van de gemeente. “Ondanks hun verkiezingsbelofte, besliste de meerderheid om de belastingen drastisch te verhogen. De aanvullende personenbelasting steeg met 15% en de opcentiemen op onroerende voorheffing met meer dan 30%”, merkt Yoeri Vastersavendts op. “Het bestuur verantwoordt die buitensporige verhoging om het effect van de taxshift te compenseren maar vooral om de torenhoge gemeentelijke schuldenlast te verlagen. Maar wat blijkt? Eind 2018 bedroeg de schuldenlast van de gemeente 49 miljoen euro. Op het einde van deze legislatuur zal ze oplopen tot maar liefst bijna 58 miljoen euro. Dat kan je bezwaarlijk schuldafbouw noemen. Het zal de Assenaar zijn die zo weer jarenlang met zijn zuurverdiende centen voor de afbetaling mag instaan.”

Groen: “Te weinig klimaatambitie”

Groen vindt dat er te weinig klimaatambitie in het meerjarenbeleidsplan van Asse zit. “Op vlak van mobiliteit zijn de fietsambities te laag en moet er meer ingezet worden op het verkeersluwer maken van onze centra", vindt Edward Van Keer (Groen). Het plan bevat slechts beperkte inspanningen voor betaalbaar en energiezuinig wonen, en op bijkomende sociale woningen is het wachten. Tot slot is het ook onduidelijk of dit plan met voldoende participatie van alle Assenaren tot stand is gekomen."

Lijst Zellik Relegem-Volk: “Te weinig capaciteit in Zellik”

De Lijst Zellik Relegem-Volk is blij met de extra investeringen in veiligheid via camera’s. Die zullen volgens de oppositiepartij een belangrijk instrument zijn in de strijd tegen criminaliteit. Maar over de nieuwe vrijetijdssite is ze minder enthousiast. “De afbraak van de polyvalente zaal Den Horinck, de gemeentelijke feestzaal en de sporthal Molenbos, die vervangen worden door een nieuwe maar kleinere vrijetijdssite, verliezen we in Zellik de broodnodige capaciteit in ruimte voor ontspanning, sport en integratie van de nieuwkomers.