Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? BEVER

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? BEVER

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid in Bever op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

“We werken de komende jaren hard om het bestuur van alle dag zo goed mogelijk te laten verlopen”, zegt burgemeester Dirk Willem (Thuis in Bever). “Verder wordt ook de evenementenzaal voltooid en gaan we de school in Akrenbos uitbreiden. Er komen ook vier nieuwe sociale woningen.”

De financiën

“We komen uit een situatie, in 2014 en vroeger, waar we op alle vlakken moesten besparen”, zegt Willem. “We zijn altijd verder blijven opletten om niet meer uit te geven dan wat we konden financieren. Daarbij heeft het Plattelandsfonds ons geholpen om investeringen mee te betalen. Omdat we al jaren opletten op onze uitgaven en ontvangsten, blijven we dat nu ook doen, en maakt dat we nu niet moeten snoeien.” De gemeentebelastingen in Bever verhogen niet. Qua leningen is er in het meerjarenplan 1,2 miljoen euro voorzien.

Open voor de Mens: “Alweer geen herinrichting van de dorpskern”

“Het Beverse meerjarenplan bevat voornamelijk projecten die al in de steigers stonden op het einde van de vorige legislatuur: de evenementenzaal, de uitbreiding gemeenteschool, de nieuwbouw met 4 sociale appartementen en het plaatsen van een ANPR-camera”, merkt Henk Verhofstadt van oppositiepartij Open voor de Mens op. “De o zo belangrijke herinrichting van de dorpskern is pas voorzien in 2025, terwijl dat al 18 jaar lang door de meerderheid werd aangekondigd. Dankzij het Gemeente-, Plattelands-, en Open Ruimtefonds zal er een overschot zijn. Wij vinden dat dat geld moet worden gebruikt om de personenbelasting en de onroerende voorheffing naar beneden te halen. Die is in Bever bij de hoogste van de provincie.”