Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? DILBEEK

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? DILBEEK

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van N-VA en Open Vld in Dilbeek op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Recordbedrag aan investeringen

In Dilbeek moet het nieuwe meerjarenplan de geschiedenis ingaan als dat met een recordbedrag aan investeringen. “Alles samen gaat het de komende zes jaar om 91 miljoen euro”, zegt schepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “Meer dan een derde daarvan gaat naar de vernieuwing van wegen, fietspaden en voetpaden, de netheid, de aanleg van groen en de aankoop van bosgebied. De bouw van de brandweerkazerne start in het voorjaar van 2020 en kost 10 miljoen. De welzijnscampus Breugeldal wordt vernieuwd en dat zal in een eerste fase 8,3 miljoen euro kosten. Er komt ook een nieuwe school en ontmoetingsplaats in Begijnenborre, een nieuwe sportzaal in Itterbeek en Chiro-lokalen in Sint-Ulriks-Kapelle.”

“Geen Brusselse toestanden” en halt aan de ‘appartementisering’

“We willen Dilbeek ook Dilbeeks en Vlaams houden”, zegt Stijn Quaghebeur (N-VA). “Mensen moeten duidelijk beseffen dat Brusselse toestanden hier niet kunnen. Er komen extra gemeenschapswachten en een tweede nachtploeg voor de politie. Shishabars en nachtwinkels worden geweerd. Tegelijk investeren we in wijkwerking, taallessen en het verenigingsleven.” Het gemeentebestuur wil voortaan ook zelf meer bepalen hoe en waar er kan gebouwd worden in Dilbeek. “Waar mogelijk willen we ook Dilbekenaren voorrang geven bij grote woonprojecten”, zegt schepen Quaghebeur (N-VA).

Besparingen, nieuwe belastingen en extra leningen

Om al die plannen uit te kunnen voeren, gaat de gemeente op zoek naar extra inkomsten. “In eerste instantie voeren we een bouwtaks in voor alle nieuwbouwprojecten”, verklaart Stijn Quaghebeur (N-VA). “Ook de grote bedrijven zullen vanaf 2021 een verhoogde bijdrage moeten leveren. Verder worden een aantal tarieven en retributies aangepast. Heel wat van die tarieven zijn namelijk jaren niet geïndexeerd geweest.”

Vanaf 2023 zullen mogelijk ook de inwoners de extra investeringen in hun portemonnee voelen. “Als alle voorziene uitgaven ook effectief voor 100 procent gedaan worden, is er een stijging voorzien in de onroerende voorheffing”, geeft Quaghebeur (N-VA) toe. “Maar doorgaans is een uitvoeringsgraad van 100 procent niet haalbaar. Als die een stuk lager ligt, dan zal een verhoging van de onroerende voorheffing niet nodig zijn.”

Naast de nieuwe inkomsten, moeten ook besparingen geld in het laatje brengen. “In de dagelijkse werking is er een besparing voorzien van 1 miljoen euro per jaar. Gebouwen en gronden van de gemeente die ongebruikt of onderbenut zijn, gaan we verkopen”, aldus Quaghebeur (N-VA). Om het financiële plaatje te doen kloppen, wordt er ook extra geleend. “In totaal gaat het om 64 miljoen euro. Dat kunnen we aan dankzij de lage schuldgraad en de lage rentevoeten”, geeft Stijn Quaghebeur (N-VA) nog mee.

Groen-sp.a: “Meerderheid verbreekt verkiezingsbeloftes”

Het kartel Groen-sp.a, dat vorige legislatuur nog mee bestuurde in Dilbeek, ziet vanop de oppositiebanken te weinig inspanningen op sociaal en groen vlak. “Het Dilbeekse meerjarenplan voorziet veel te weinig middelen voor onder andere het terugdringen van de kinderarmoede, de bouw van sociale woningen, het vergroenen van onze gemeente en de uitvoering van het klimaatbeleid”, merkt gemeenteraadslid Karel De Ridder (Groen-sp.a) op. “Ondanks de enorme noden wordt er niets voorzien voor het creëren van extra plaatsen in de kinderopvang of in het onderwijs. Het valt ons ook op dat de meerderheid haar plannen financiert met een stijging van de leninglasten met 300%, de verkoop van patrimonium én met een verhoging van de onroerende voorheffing vanaf 2023. Dat laatste is volledig in tegenspraak met haar eigen verkiezingsbeloftes.”

CD&V: “Veel geld voor asfalt, weinig voor ontmoeting”

De CD&V van Dilbeek, die sinds dit jaar in de oppositie zit, leest in het meerjarenplan vooral ‘kille’ maatregelen. “Het plan bevat heel veel mooie woorden en intenties. Maar een blik op het financiële luik van het plan, geeft een heel ander beeld. Er komen voor 10,5 miljoen extra belastingen, heel wat verkopen en vooral enorm veel extra langlopende schulden die volgende generaties zullen belasten”, vindt gemeenteraadslid Jef Vanderoost (CD&V). “Er wordt veel ingezet op repressie en heel weinig in preventie. We zien veel investeringen in asfalt en weinig in ontmoeting. Met dit meerjarenplan lijken we in Dilbeek eerder in de koudste week in plaats van in de warmste week te zijn beland.”

DNA: “Te weinig inspanningen voor klimaat en kinderarmoede”

Ook oppositiepartij DNA ziet te weinig sociale accenten in het meerjarenplan. “We juichen de investeringen in fietspaden en publieke ruimte toe”, zegt Lies Vereecke (DNA). “Maar we betreuren dat op het vlak van bijvoorbeeld kinderarmoede weinig tot niets geïnvesteerd wordt, terwijl de bevolking groeit en Dilbeek op dat vlak al slecht scoort.” Ook op het vlak van klimaat schiet de meerderheid volgens DNA tekort. “Uit de bevolkingsenquête blijkt dat 86 procent van de Dilbekenaren de klimaatkwestie belangrijk vindt. In het meerjarenplan vinden we daarover weinig terug.”