Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? HOEILAART

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? HOEILAART

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van Open VLD en PRO Hoeilaart in Hoeilaart op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Investeren in mensen

“De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur: het geemeenschapscentrum Felix Sohie, het Gemeenteplein en een nieuwe sport- en jeugdsite Koldam”, steekt burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) van wal. “Nu volgen nog de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, de volgende fases op de Koldamsite en het zorgen voor een veilige schoolomgeving, fiets- en voetpaden en straten.” De komende jaren wil het gemeentebestuur naar eigen zeggen verder investeren in mensen. “Onze infrastructuur voor zwakke weggebruikers moete beter. Jaarlijks trekken we daar 120.000 euro voor uit. Om sluipverkeer en overlast aan te pakken, plaatsen we slimme en mobiele camera’s. Het kinderarmoedefonds wordt verhoogd met 10.000 euro per jaar. En we starten ook een participatietraject op waarbij burgers ideeën en projecten kunnen indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente.”

De financiën

De gemeentelijke belastingen verhogen niet. “Met alle investeringen in mensen en gebouwen zullen we tegen eind 2025 toch de schuldgraad per inwoner verminderen met 50 euro per jaar. De schuldgraad die momenteel 1637 euro per inwoner bedraagt, zal tegen 2025 gezakt zijn tot 1350 euro”, geeft Vandenput nog mee.

CD&V: “Te weinig aandacht voor betaalbaar wonen”

“Het meerjarenplan bevat voor ons heel wat goede initiatieven waaronder de geplande investeringen in veiligheid en de aanwerving van nieuwe personeelsleden”, zegt Wim Laureys van oppositiepartij CD&V. “Maar we hebben ook heel wat bedenkingen. Er komt geen concreet antwoord op de nood aan betaalbare woningen. We zien ook geen allesomvattend mobiliteitsplan en we blijven ijveren voor een dienstencentrum in het centrum van de gemeente. We zijn ook ontgoocheld over het feit dat de verenigingen minder subsidies krijgen en het gebrek aan inspraak van de burgers bij de opmaak van het meerjarenplan."