Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LIEDEKERKE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? LIEDEKERKE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van CD&Vplus, sp.a en Open Vld in Liedekerke op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Werken aan wegen en nieuw dorpscentrum

“Liedekerke maakt de komende jaren werk van de vernieuwing van z’n weginfrastructuur. Dat zal onder meer gebeuren in de Rozenlaan, de Molenstraat, de Beysstraat en het binnengebied rond de serviceflats aan de Fabriekstraat”, legt burgemeester Steven Van Linthout (CD&Vplus) uit. “Het dorpscentrum krijgt ook een make-over. Samen met private partners willen we de oudere woningen in het centrum vernieuwen. Het gemeenteplein wordt aantrekkelijker gemaakt en de verkeerssituatie wordt herbekeken.” Verder wordt ook de renovatie van het zwembad afgewerkt en gaat een deel van het budget ook naar de vernieuwing van het kunstgrasveld aan de Sportlaan.

Geen besparingen, maar wel meer efficiëntie

"Er zijn geen besparingen op personeel of dienstverlening voorzien in ons meerjarenplan. De werkingskosten voor de gemeentelijke diensten zullen stabiel lopen de komende jaren. De gemeentelijke diensten zullen dus moeten streven naar efficiëntie”, gaat Van Linthout verder. De personenbelasting en de opcentiemen verhogen niet. “Een aantal andere belastingen waaronder die op tweede verblijven en leegstand verhogen we wel”, zegt Van Linthout.

N-VA: “Waar blijft echte burgerparticipatie?”

Oppositiepartij N-VA vindt dat de Liedekerkenaren erg weinig in de pap hadden te brokken wat het meerjarenplan betreft. “De burgers werden pas begin december geconsulteerd, eens het meerjarenplan al opgemaakt was”, merkt Kasper Daem op. “En dat terwijl burgerparticipatie voorop stond in elk verkiezingsprogramma.” Ook de verhoging van een aantal belastingen ziet N-VA als een bittere pil. “Verschillende belastingen worden verhoogd, terwijl de meerderheidspartijen beloofden deze constant te houden of zelfs te verlagen. In plaats van werk te maken van de openstaande vorderingen in onze gemeente en deze effectief te innen bij de wanbetalers, kiest men voor de makkelijke weg en worden de betalende inwoners de dupe door deze belastingverhogingen.”