Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? ROOSDAAL

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? ROOSDAAL

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft CD&V-meerderheid in Roosdaal op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Investeringen

De grootste hap van het totale budget van 16 miljoen euro in Roosdaal gaat naar de weginfrastructuur. “We werken aan vernieuwde wegen, gescheiden riolering en nieuwe fietspaden in onder meer de Populierenstraat en Ijzerenkruisstraat, Koning Albertstraat, Ramerstraat, Kleine Lostraat en Lostraat. Samen goed voor een eigen inbreng van 6 miljoen euro”, legt burgemeester Wim Goossens (CD&V) uit. Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek krijgt een gemeentelijke feestzaal waar ook het Rode Kruis een plekje zal vinden. Voor basisschool Triangel in Pamel staat er een nieuw kleuterblok op het programma. “Verder willen we ook een aantal kleinere ingrepen doen rond veiligheid en mobiliteit”, geeft burgemeester Goossens nog mee.

Geen belastingverhoging

“Net als de voorbije jaren zetten we in op projecten waarvoor we maximale subsidies kunnen krijgen en daardoor moet er niet gesnoeid worden op het exploitatiebudget”, zegt Goossens. “Aan de kerkraden werd wel gevraagd om het budget daar waar mogelijk te verminderen, wegens het steeds dalende aantal kerkgangers.” De personenbelasting en opcentiemen blijven op hetzelfde peil in Roosdaal. “Om al onze investeringen te realiseren wordt er voor ongeveer 4 miljoen euro nieuwe leningen aangegaan. Momenteel bedraagt onze leningslast om en bij de 500 euro per inwoner”, zegt de burgemeester.

Groen: “Geen duidelijke visie over klimaat”

Oppositiepartij Groen leest te weinig coherentie in het Roosdaalse meerjarenplan. “Neem nu rond klimaat”, zegt Marc Devits (Groen). “We lezen interessante voornemens zoals het planten van bomen, aanpak van de mobiliteit en aandacht voor fietsers. Maar een duidelijke visie is er niet of te weinig. We zullen er in elk geval over waken dat er van die voornemens werk wordt gemaakt.” Groen vindt ook dat de gemeente op het vlak van participatie tekortschiet. “Op dat vlak vinden we het plan niet geloofwaardig: er wordt geen apart budget voor voorzien. Dat wijst erop dat er weinig ambitie is om burgers actief te betrekken bij het beleid."