Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? SINT-PIETERS-LEEUW

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? SINT-PIETERS-LEEUW

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van N-VA en CD&V in Sint-Pieters-Leeuw op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Nieuwe infrastructuur

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw investeert de komende jaren fors in de gemeentelijke infrastructuur. “Het Wildersportcomplex krijgt een nieuwe sporthal en aan woonzorgcentrum Zilverlinde komen nieuwe assitentiewoningen”, legt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) uit. “Op de Wilgenhofsite aan de Rink bouwen we een dienstencentrum en een kinderdagverblijf. Verder krijgt ook basisschool Het Populiertje een nieuwbouw.” In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt er werk gemaakt van de verbouwing en uitbreiding van het landhuis De Viron in het Colomapark. “Daar krijgen de bibliotheek, het toerismekantoor en de vrijetijdsdiensten een nieuwe stek.”

De financiën

“Belastingverhogingen zijn er niet gepland”, zegt Luc Deconinck. “De 68 miljoen euro die we de komende zes jaar investeren, wordt voor ongeveer drie kwart geleend. Maar we zullen er wel over waken dat de schuldgraad van de gemeente onder het Vlaamse gemiddelde blijft.”

Groen: “Veel beloftes, maar er komt te weinig van”

Oppositiepartij ziet een aantal positieve punten in het meerjarenplan, maar stemde toch tegen. “Het meerjarenplan bevat wel heel wat beloftes over de vergroening en verduurzaming van onze gemeente, maar spijtig genoeg hebben we in het afgelopen jaar moeten merken dat beloftes enkel beloftes blijven en er systematisch niet voor de duurzaamste alternatieven wordt gekozen bij aankopen en investeringen”, meent Jeroen Steeman (Groen). “Ook engagementen op maatschappelijk en sociaal vlak zien we niet genoeg. Initiatieven rond betaalbaar wonen in onze gemeente zijn niet te bespeuren. Ook participatie van zwakkere groepen en bouwen van bruggen tussen inwoners hadden we graag prominent aanwezig gezien in het meerjarenplan.”

Vlaams Belang: “Middelen voor integratie zijn nutteloos”

“De plannen voor het landhuis De Viron juichen we toe”, zegt Eddy Longeval van oppositiepartij Vlaams Belang. “Ook de nieuwe sporthal is meer dan nodig. En het feit dat er geïnvesteerd wordt in extra camera’s voor de veiligheid en in de strijd tegen sluikstorten, vinden we een goede zaak. Spijtig zijn de verkeerde, dure en overbodige budgettaire beslissingen inzake de huidige slechte mobiliteit. Totaal nutteloos en zelfs contraproductief zijn alle middelen voor de integratie van de nieuwkomers.”

Open Vld: “Iedereen zal toch extra betalen”

Volgens Open Vld draait de meerderheid de inwoners op het vlak van belastingen een rad voor de ogen. “De belastingdruk stijgt wel degelijk, namelijk door allerhande kleine belastingen te verhogen”, merkt Kathleen D’Herde van oppositiepartij Open Vld op. “Zo is er bijvoorbeeld de verhoging van de huisvuilbelasting van €50 naar € 62,5 voor gezinnen en voor alleenstaande van € 25 naar € 31,25. Dat gaat volgens ons in tegen het principe de vervuiler betaalt.  Daarbovenop komt dan ook nog eens een verhoging van de huisvuilzakken zelf door in te stappen in het project van Intradura. En we hebben al zoveel af te rekenen met sluikstorten. Kortom, het is een meerjarenplanning die de burger verblindt door alles rooskleurig voor te stellen met grootse projecten. Maar uiteindelijk zal iedereen wel weer extra betaald hebben.”

Sp.a: “Te weinig geld naar armoedebestrijding”

Volgens oppositiepartij sp.a heeft het meerjarenplan te weinig oog voor armoedebestrijding. “Men voorziet amper 50.000 euro per jaar”, merkt Guy Jonville (sp.a) op. “En dat voor een gemeente waar armoede, weliswaar vaak verdoken, zeker aanwezig is.” De socialisten zijn wel opgezet met de plannen voor de aanleg van fietspaden, maar ook daar maken ze een kanttekening. “Het is wel voor 60 procent een copy-paste van de plannen uit de vorige legislatuur en de belangrijke assen worden niet aangepakt.” Verder vindt sp.a de uitgaven voor de gemeentelijke gebouwen wat exuberant.