Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? TERNAT

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? TERNAT

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van CD&V en Volks en Voor Ternat in Ternat op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

 

Inhaaloperatie

Het nieuwe gemeentebestuur van Ternat doet naar eigen zeggen een stevige inhaaloperatie inzake mobiliteit en openbare werken. “De focus ligt daarbij op de zwakke weggebruiker”, zegt Gunter Desmet van CD&V en Volks. “We trekken daarvoor 16,2 miljoen euro uit. Nog eens 12,2 miljoen investeren we in een duurzamere gemeente, met openbare led-verlichting, nieuwe rioleringen en een efficiënter afvalbeleid.” 5 miljoen euro gaat naar een nieuwe lagere school op de Nieuwbaan in Sint-Katherina-Lombeek. “We maken ook werk van betere vrijetijdsinfrastructuur”, zegt Desmet. “In Wambeek komen kunstgrasvelden en nieuwe kleedkamers, Kruikenburg krijgt een nieuwe volleybalzaal en cultuurcentrum De Ploter een opknapbeurt.”

Het financiële plaatje

“We besparen op de exploitatieuitgaven”, geeft Desmet nog mee. “De budgetten worden waar mogelijk bevroren of verlaagd. Ook verkopen we verschillende onbenutte bouwgronden. De personenbelasting en opcentiemen verhogen niet. De eigen gemeentelijke belastingen worden wel geïndexeerd van 2014 naar 2020 en vanaf dan jaarlijks geïndexeerd. Bij de bedrijfsoppervlaktebelasting verlagen we de forfaitaire heffing van 100 naar 20m², waardoor kleine zelfstandigen jaarlijks 117 euro besparen. De huisvuilzakken dalen in 2021 van 2,2 euro voor 60 liter naar 2 euro.” Ternat voorziet ook voor 6,8 miljoen leningen. “In de praktijk zal dat minder zijn aangezien openbare werken helaas vaak wat trager verlopen dan voorzien”, aldus Desmet.

N-VA: “Mobiliteit blijft het zorgenkindje”

“Enkele voetpaden worden vernieuwd dankzij rioleringswerken en enkele fietspaden dankzij royale subsidies. Een goede zaak maar dit zijn ad-hoc acties zonder mobiliteitsplan”, vindt Sven De Paepe van oppositiepartij N-VA. “De echte zware investeringen ontbreken compleet: bestaande wegen vernieuwen, nieuwe wegen aanleggen die de centra moeten ontlasten, de aanpak van de parkeerproblematiek in Ternat, … Ook wat de Ploter betreft zal het 5 jaar lang pappen en nat houden worden. Geen visie. Geen geld.” Ook het financiële luik van het meerjarenplan zint de N-VA niet. “De meerderheid soupeert miljoenen op en negeert de onrechtstreekse bestaande miljoenen schuld voor het zwembad en het vernieuwde recyclagepark”, zegt De Paepe. “Ze verhogen zowat alle ‘rommelbelastingen en bijdragen’ waardoor de totale belastingsdruk wel degelijk stijgt maar op een zeer ondoorzichtige manier. Kortom, dit is geen duurzaam beleid.”

Spagroenxl: “Gemeentebestuur kiest voor continuïteit”

Opvallend in Ternat: oppositiepartij spagroenxl keurde het meerjarenplan mee goed. “We deden dat omdat er gekozen wordt voor het bestendigen van het beleid dat de voorbije jaren werd gevoerd”, legt Guido Van Cauwelaert (spagroenxl) uit. “De belastingen blijven grotendeels onveranderd. Door het verpanden van het oude ocmw-gebouw moet het bestuur minder lenen voor de noodzakelijke  investeringen. Het geloof in het gemeentelijk onderwijsproject wordt bevestigd. Dankzij onze sanering van het afvalophalingsbeleid in de voorbije periode kan er ook nu weer voor een duurzaam beleid gezorgd worden.”

Open VLD: "Veel goede elementen"

Open VLD Ternat heeft naar eigen veel belangrijke punten van z’n verkiezingsprogramma teruggevonden in het meerjarenplan en heeft het daarom vanuit de oppositie goedgekeurd. “Heel belangrijk vinden we dat vooral een financieel evenwicht nagestreefd wordt zonder dat de personenbelasting of de onroerende voorheffing verhoogd wordt”, zegt gemeenteraadslid Steve Convents (Open VLD). “Wij zijn zeker ook verheugd dat het gemeentelijk onderwijs behouden blijft. Een minpunt vinden wij wel dat de afschaffing van de bedrijvenbelasting niet doorgegaan is.”