Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? VILVOORDE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? VILVOORDE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van sp.a, Groen, Open VLD en CD&V in Vilvoorde op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De plannen

Vilvoorde investeert deze legislatuur fors in de verdere vernieuwing van de stad. “We zetten daarbij in op duurzaamheid, fietsvriendelijkheid en veiligheid”, legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit. “Daarvoor wordt de komende jaren 38 miljoen euro voorzien. De realisatie van het Ringtrambustracé zorgt voor de heraanleg van heel wat straten en pleinen. Gelijktijdig wordt zwaar geïnvesteerd in het veiligheidsbeleid door uitbouw van ANPR-camera-netwerk, de bouw van een nieuwe politiekazerne en de versterking van de politiedienst, alles samen goed voor 16 miljoen euro.” Ook in onderwijs, sport en vrije tijd wordt aardig wat geld gepompt. “Om de forse groei van onze jeugdige bevolking op te vangen wordt 23 miljoen geïnvesteerd in extra scholen en 10 miljoen euro in extra sport- en vrijetijdsinfrastructuur”, gaat Bonte verder “Voor de versterking van het stedelijk beleid, onder meer op het vlak van armoedebestrijding en integratie, wordt meer personeel ingezet voor een totale extra kost 15 miljoen euro. We investeren dus fors op een aantal vlakken, maar het had nog meer kunnen zijn. Indien Vilvoorde zou krijgen waar het recht op heeft als feitelijke maar niet-erkende centrumstad zou er jaarlijks minimaal 10 miljoen euro extra investeringscapaciteit zijn om het tekort aan kinderopvang en schoolklassen grondiger aan te pakken.”

De centen

De personenbelasting en de onroerende voorheffing stijgen niet in Vilvoorde de komende jaren. “Er wordt wel een beperkte besparing doorgevoerd op de werkingsmiddelen van de stad en door extra leningen zal de leninglast stijgen met 10,5 miljoen euro”, geeft Bonte nog mee.

 N-VA: “Eigen-portefeuille-eerst-coalitie”

“Het meerjarenplan doorprikt enkele verkiezingsbeloftes en laat de schulden sterk oplopen”, vindt Jan Anciaux van oppositiepartij N-VA. “Voor extra politiek personeel blijkt er wel geld te zijn. Tegen 2025 wordt daarvoor zo’n 200.000 euro extra middelen uitgetrokken op jaarbasis, oftewel een verhoging met bijna 30%. De 'eigen-portefeuille-eerst-coalitie' doet hiermee haar naam weer alle eer aan.” Ook de budgetverhoging voor de politie weegt te licht in de ogen van de N-VA. “Van de aangekondigde budgetverhoging voor de politie gaat maar een deeltje naar personeelskosten. Dit dekt amper de verplichte personeelsverhoging die de bevolkingsaangroei moet volgen. N-VA Vilvoorde wil meer blauw op straat en met deze budgetverhoging lukt dat niet. Onze wijkagenten verzuipen in het administratieve werk en dat blijft een probleem.  Het wordt tijd dat het bestuur de ernst van de situatie inziet en daadwerkelijk inzet op de veiligheid in onze Zennestad”, besluit Anciaux.

PVDA: “Stadsbestuur neemt stijgende armoede niet serieus”

“Op vijf jaar tijd verdrievoudigde de kansarmoede in onze stad. Toch trekt het stadsbestuur niet aan de alarmbel”, zegt oppositielid Sander Barrez (PVDA). “Armoede wordt in woorden wel naar voren geschoven als prioriteit, maar dat komt niet overeen met de hoeveelheid middelen die ernaartoe gaan.” Ook het woonbeleid van het Vilvoordse stadbestuur kan op weinig steun rekenen van PVDA. “Bouwpromotoren zoals Matexi krijgen alle ruimte om onbetaalbare luxeflats neer te poten in Vilvoorde”, zegt Barrze. “Deze politiek drijft de koop- en huurprijzen van alle woningen op. Ondertussen staan de sociale woningen te verkommeren en staan vele mensen voor jaren op een wachtlijst. Deze sociale nood zorgt ervoor dat de concurrentie voor het vinden van een betaalbare woning nog toeneemt. De wooncrisis neemt toe en het stadsbestuur staat erbij en kijkt er naar. Geen maximumhuurprijzen. Geen normen wat het aantal sociale woningen betreft bij nieuwbouw. Weinig tot geen investeringen in de sociale woningen.”