Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wemmel wil gelijklopende vakantieregeling voor Frans- en Nederlandstalig onderwijs

Wemmel wil gelijklopende vakantieregeling voor Frans- en Nederlandstalig onderwijs

De veranderde schoolkalender van de Franstalige scholen zorgt voor problemen bij heel wat Wemmelse gezinnen. Ouders van wie het ene kind in een Franstalige school zit in Brussel en het andere in een Nederlandstalige school, zitten sinds dit schooljaar met twee verschillende vakantiekalenders. De gemeente wil de problematiek aankaarten bij de bevoegde ministers.

Sinds dit schooljaar werken de scholen van de Franse gemeenschap met een gewijzigde schoolkalender. De zomervakantie is twee weken korter, terwijl de herfst- en krokusvakantie telkens twee weken duurt. De regeling geldt voor de scholen van de Franse Gemeenschap in Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel. “Als faciliteitengemeente vlak bij Brussel zitten we midden in het oog van deze storm”, zegt schepen van Onderwijs Raf De Visscher. “De gewijzigde regeling vormt problemen voor Wemmelse gezinnen die schoolgaande kinderen hebben in verschillende gemeenschappen of werken in het onderwijs van de andere gemeenschap dan hun kinderen school lopen. Ouders zullen doorheen het jaar verlof anders moeten plannen om in de opvang van hun kinderen te voorzien en krijgen het moeilijk om met het gezin samen verlof te nemen.”

Ook verenigingen en organisaties die vakantiekampen en taalstages organiseren, zitten flink in de knoei met de veranderde kalender. “Zij maken bovendien gebruik van bijvoorbeeld sportinfrastructuur tijdens de vakantieperiodes”, zegt De Visscher. “Maar nu deze periodes niet meer samenvallen, is de infrastructuur vaak bezet door jaarhuurcontracten vanuit scholen uit de andere gemeenschap.”

De gemeenteraad van Wemmel vraagt daarom aan de bevoegde ministers om de schoolkalenders van de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschappen opnieuw gelijk te laten lopen.