Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wijkcomité Beaulieu gaat in beroep tegen 'te grootschalig’ bouwproject

Wijkcomité Beaulieu gaat in beroep tegen 'te grootschalig’ bouwproject

Ondanks massaal protest vanuit de buurt heeft het college het plan van een ontwikkelaar voor de bouw van 26 appartementen en een woning in de Beaulieuwijk in Machelen toch goedgekeurd. De bewoners reageren verontwaardigd. Volgens hen is er aan het argument voor de vorige weigeringen – de levenskwaliteit in de wijk die in het gedrang zou komen – niets veranderd. Ze gaan dan ook in beroep bij de deputatie. 

De voorbije lente keurde de provincie al een tweede aanvraag af voor de komst van dertig appartementen en een woning in de Machelse Beaulieuwijk. De gemeente had eerder hetzelfde gedaan. Ontwikkelaar Evillas trok naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar omdat die procedure langt duurt, werd in de zomer een derde vergunningsaanvraag ingediend. Daarin zijn een aantal aanpassingen gebeurd. Zo werden vier flats geschrapt voor meer groen. Alle parkeerplaatsen gaan ook ondergronds. De projectontwikkelaar voldoet hiermee naar eigen zeggen aan de opmerkingen van de provincie en hoopte nu groen licht te krijgen.

Vanwege de gemeente is die ‘go’ er nu alvast. Tot verontwaardiging van de buurtbewoners.

“We zijn verbolgen dat de gemeente het argument voor de weigering van het vorige plan zo maar heeft laten vallen”, zegt Wim Boulanger namens wijkcomité Beaulieu. “Dat werd immers afgekeurd omdat de levenskwaliteit in onze wijk al zwaar genoeg onder druk staat door omgevingsfactoren als vliegverkeer, busverkeer, autostrades, doorgaand verkeer en het Diabolo-project. Net daarom moest het binnengebied groen en open blijven. Bij hun nieuwe beslissing blijft hiervan niets meer over. Als comité kunnen we deze bocht van 180 graden - want dat is het - van de gemeente niet begrijpen.”

Volgens de buurtbewoners heeft de ontwikkelaar niks fundamenteels veranderd aan de plannen. “Evillas verlaagt het aantal appartementen slechts met 4 stuks en voert daarnaast nog enkele beperkte aanpassingen door. Het project blijft evenwel veel te groot voor onze wijk. We zijn helemaal niet tegen het feit dat er zal gebouwd worden, maar wel tegen de grootschaligheid van het project. Een project dat geen rekening houdt met de biodiversiteit van het gebied en de functie als groene buffer kan voor ons niet.”

Het comité heeft beslist om beroep aan te tekenen bij de provincie.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) verdedigt de beslissing van het college. “We hebben hier lang over nagedacht maar we moeten neutraal en objectief oordelen. De schrapping van vier units en meer open ruimte door het voorzien van meer ondergrondse parkeerplaatsen maakt dat het project zoals het nu voorligt wel inpasbaar is in het gebied. Zo heeft ook onze dienst Ruimtelijke Ordening geoordeeld. Het binnengebied zal een groene semi-publieke ruimte worden. We hebben ook nog een aantal randvoorwaarden opgelegd inzake werfverkeer, een engagementsverklaring om de verkoop naar eigen inwoners te oriënteren en ook een sociaal luik om de appartementen eerst aan te bieden aan mensen met een lager inkomen. Ook op het vlak van wateropvang, milieu en veiligheid zijn we nog iets strenger geweest dan normaal.”