vliegtuig_1.jpg

Noordrandgemeenten eisen opnieuw eerlijke spreiding van de vluchten

woe 30 nov 2022

De gemeentebesturen van Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde en Machelen vragen aan de federale regering in een motie om bijkomende scenario’s te laten onderzoeken voor een systematische verdeling van de geluidsoverlast en de frequentie van de vluchten op Brussels Airport in Zaventem. Momenteel is er sprake van een concentratie van vluchten boven de Noordrand. De motie werd door de gemeenteraden van de vijf gemeenten goedgekeurd.

De vijf Noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel bekwamen in 2018 al een vonnis van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank waarin de rechter het bevel gaf om de verschuivingen van vliegtuigen vanuit Brussel en de Oostrand naar de Noordrand terug te draaien en een nieuwe verdeling uit te werken. 

“We zijn meer dan vier jaar verder en er is nog niets verbeterd in de door de rechtbank opgelegde zin”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. “Er werden door de Belgische Staat wel al zo’n twee miljoen euro aan dwangsommen betaald aan de Noordrandgemeenten omwille van de niet-naleving van het vonnis. Dat geld staat op een derdenrekening, er is nog een beroep lopende door de Belgische Staat.”

Maar het gaat volgens de vijf burgemeesters niet om het geld, maar om de gezondheid van de inwoners van de Noordrand en de leefbaarheid van de regio. “In totaal werden door het aangestelde studiebureau Envisa negen scenario’s naar voren geschoven”, gaat de Wemmelse burgemeester verder. “De meeste scenario’s houden een bijkomende verschuiving van overlast in van Brussel naar Vlaanderen. In het scenario dat volgens de Franstalige pers het meeste kans maakt, zouden alle opstijgende vliegtuigen vanaf de luchthaven worden geconcentreerd boven Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel.”

“Dit zou neerkomen op zo’n 350 vliegtuigen per 24 uur, dag en nacht, week en weekend. Dat is onaanvaardbaar. De Noordrandgemeenten vragen aan de federale regering om ook rekening te houden met de Noordrand en die regio op te nemen in de studie om tot een redelijke spreiding van de vluchten te komen. Ook vragen we dat er zoveel mogelijk tegen de wind wordt ingevlogen rechtstreeks naar de bestemmingen, zonder overbodige omwegen.” 

Als de federale regering geen actie onderneemt, dan is het volgens Vansteenkiste ook duidelijk dat de vijf Noordrandgemeenten opnieuw naar de rechtbank stappen om hun rechten op een eerlijke spreiding van de vluchten af te dwingen.