kamperendeoudersgrimbergen_0.png

Grimbergen: “Aanmeldingsregister komt er, belangenconflict of niet”

woe 9 jan 2019

Het belangenconflict dat de Franstalige gemeenschapscommissie heeft ingeroepen tegen het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet, heeft geen invloed op het centraal digitaal aanmeldingsregister dat Grimbergen binnen enkele weken in gebruik wil nemen. Dat verzekert kersvers schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

Midden december moest het Vlaams Ministerie van Onderwijs de plannen rond het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet opnieuw in de koelkast stoppen nadat de Franstalige Gemeenschapscommissie een belangenconflict inriep. Maar dat heeft geen impact op het Grimbergse aanmeldingsregister, dat enkele weken werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

“In Grimbergen baseren we ons op de huidige regelgeving voor het aanmeldingsregister. Dus het nieuwe inschrijvingsdecreet van de Vlaamse overheid is hier eigenlijk nog niet van toepassing. We gaan gewoon door met ons eigen systeem,” zegt Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing).

Gedaan dus met kamperen van ouders aan de schoolpoorten. Al vragen Veel ouders willen snel duidelijkheid over hoe en wanneer ze hun kind kunnen inschrijven. “We willen alle ouders op de hoogte brengen over hoe de procedure precies werkt. De aanmeldingen gebeuren vanaf 1 maart tot einde maart. Nadien worden de gegevens verwerkt en wordt er met de ouders gecommuniceerd. In mei volgt dan de effectieve inschrijving,” aldus Van Bree.