Scholen Noordwest-Brabant pleiten voor samenwerking Brussel en Rand bij inschrijvingen

din 16 mei 2023

Heel wat mensen stellen zich vragen bij de huidige inschrijvingsprocedure om een plek in een school te bemachtigen. Naar aanleiding van het verhaal van Lars, trokken we daarom naar Daniel Verelst van Scholengemeenschap Noordwest-Brabant dat de secundaire scholen in Kapelle-Op-den-Bos en Londerzeel verenigt.

 

Het huidige systeem van inschrijving in een middelbare school in Noordwest-Brabant wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de eerste keuze van school die ouders opgeven. Ouders melden zich daarvoor digitaal aan en maken een ranking in de scholen van hun voorkeur. De woonplaats speelt bij dat systeem geen rol, want niet elke gemeente heeft een middelbare school op haar grondgebied. Vervolgens wijst de computer elke aangemelde leerling een nummer toe en krijg je op basis van dat getal al dan niet de school van je voorkeur toegewezen.

Het moeilijke aan de situatie in de Vlaamse Rand is dat ouders ook kunnen kandideren voor een school in Brussel en vice versa. “Dat zorgt ervoor dat de vraag naar een school in de Vlaamse Rand groter is dan het reëele aanbod en omgekeerd. De vraag wordt op die manier groter dan ze werkelijk is,” legt Daniël Verelst uit.

Verelst pleit daarom voor een samenwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand, zodat aanmelden voor beide regio’s niet langer kan. “Concreet zouden ouders daardoor aanmelden voor beide regio’s samen en dus maar één inschrijvingsticket kunnen bemachtigen.” Daardoor kunnen ouders dus geen twee procedures tegelijk doorlopen om later pas een keuze van school – Brussel of de Vlaamse Rand- te maken. “Het zou zo duidelijker zijn wat de werkelijke vraag naar inschrijvingen is en veel vroeger bloot leggen of er al dan niet een capaciteitsprobleem is.