Scholen starten ‘armoedestrijd tegen onbetaalde schoolfacturen’

maa 26 jun 2017

3 scholen uit onze regio zijn door minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geselecteerd voor het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’. Ze krijgen volgend schooljaar deskundige begeleiding op het vlak van kostenbeheersing en het menswaardig innen van een onbetaalde schoolfactuur. 

12% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin.  Onderwijs is één van de belangrijke hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken. Maar voor scholen is het niet altijd eenvoudig om antwoorden te vinden op de complexe armoedeproblematiek. Maar daar wil de Vlaamse overheid samen met o.m. de CLB’s, het Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg en tal van andere actoren wat aan doen met het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’.  

Tientallen scholen stelden zich kandidaat voor het project. 45 scholen werden uiteindelijk weerhouden. In onze regio gaat het om de Sint-Martinusscholen in Asse, het GO! Atheneum in Zaventem en het College in Vilvoorde.

Deze scholen krijgen nu een begeleiding op maat die opgebouwd wordt rond 3 pijlers.

  • Kostenbeheersing: hoe kan je als school de kosten beperken voor de leerlingen? Zijn alle kosten wel noodzakelijk? Kan je facturen beter spreiden?
  • Communicatie: scholen en gezinnen in armoede spreken soms een andere taal. Duidelijk maken welke kosten ouders kunnen verwachten en of facturen gespreid kunnen worden zijn slechts 2 aspecten van die communicatie. Ook de nodige discretie en een goede relatie tussen ouders en de school is van belang.
  • Menselijke inning van de rekeningen: hoe kan je als school op een menselijke manier rekeningen innen zonder gezinnen op een onverantwoorde manier onder druk te zetten?

 

Samen met minister Crevits investeren de partners zo’n 341.000 euro in dit project.