Plenaire vergadering in het Vlaams parlement
© Vlaamse overheid

Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (N-VA)?

vrij 24 mei

N-VA heeft in het Vlaams parlement 35 zetels. Vier van die zetels worden ingenomen door mandatarissen uit onze regio Halle-Vilvoorde. En met Beerselnaar Ben Weyts leverde N-VA deze legislatuur de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. In de Kamer is N-VA goed voor 15 zetels. Daarvan worden er vijf ingenomen door Kamerleden uit onze regio.

Ben Weyts

Ben Weyts - Beersel

Ben Weyts (53) kreeg als Vlaams minister van onder andere Onderwijs de aartsmoeilijke opdracht om de onderwijstanker te keren. De dalende onderwijskwaliteit stond bovenaan de agenda. Kennis van wiskunde en het Nederlands zijn z’n houvast om het tij te doen keren, maar de zoektocht naar leerkrachten om die kennis over te brengen verloopt bijzonder moeizaam. Weyts lanceerde heel wat maatregelen, maar liet na om door te pakken. Tijdens de coronacrisis vocht hij om de scholen zo lang mogelijk open te houden. De invoering van Vlaamse centrale toetsen is één van zijn grootste verwezenlijkingen de voorbije legislatuur. De aftrap ervan werd gegeven in Virgo Sapiens Secundair in Londerzeel.

Als minister van de Vlaamse Rand voorzag hij de regio van duizenden bomen. De boomplantacties waren op een bepaald moment niet meer bij te houden voor onze redactie. Hij stond ook zij aan zij met de burgemeesters in de Rand en riep zelfs een belangenconflict in tegen de verschuiving van de vliegroutes. Weyts redde jeugdhuis Animoro in Sint-Genesius-Rode door er een smak geld uit het Vlaamse Randfonds tegenaan te smijten. Met middelen uit dat fonds wordt ook de atletiekpiste in Huizingen gerenoveerd. Tegenstanders zeggen dat hij beter zou investeren in echte problemen in de Rand, zoals betaalbaar wonen, integratie en mobiliteit.

Als minister van Sport bevinden zijn grootste verwezenlijkingen zich in Hofstade. Daar komt een groot zwembadcomplex, is al een skatehal en wordt er geïnvesteerd in het Sport Vlaanderen-domein.

“Dankzij de Vlaamse Toetsen gaan we ons onderwijs een spiegel kunnen voorhouden. We zetten met deze kleine revolutie een grote stap richting meer onderwijskwaliteit.”

- Ben Weyts - Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

In 2024 is Weyts opnieuw lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Bij de vorige verkiezingen van 2019 behaalde hij 64.640 voorkeursstemmen.

Nadia Sminate

Nadia Sminate - Londerzeel

Nadia Sminate (42) is Vlaams parlementslid sinds 2014. In de vorige legislatuur was ze ook burgemeester van Londerzeel. Nadat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de burgemeesterssjerp in Londerzeel verloor, stortte ze zich op haar parlementair werk in het Vlaams parlement, waar ze ook ondervoorzitter is. Ze profileert er zich bij thema’s zoals inburgering, migratie en religie. Ze kijkt ook streng toe op de taalwetgeving in onze regio.

Sminate bewaakt de harde lijn van N-VA en botst zo regelmatig met de eigen meerderheid. Haar onbuigbare houding wordt niet altijd in dank afgenomen door haar collega’s. Sminate is een dossierkenner.

In haar boek ‘Vreemde Vlamingen, 10 voorstellen voor de toekomst’ dat ze in januari 2024 uitbracht, fileert ze met co-auteur Maaike De Vreese het Vlaams integratiebeleid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober trekt Nadia Sminate opnieuw de N-VA-lijst in Londerzeel.

“Een ander migratiebeleid is noodzakelijk en de sokkels van onze eigen samenleving moeten meer dan ooit centraal staan in ons inburgeringsbeleid.”

- Nadia Sminate - Vlaams parlementslid

Net zoals in 2019 staat Nadia Sminate opnieuw op de tweede plaats van de N-VA-lijst voor het Vlaams parlement. Bij de vorige verkiezingen behaalde ze 26.263 stemmen. De afgelopen legislatuur diende ze 67 parlementaire initiatieven in, stelde ze 246 parlementaire vragen en heeft ze 548 parlementaire tussenkomsten op haar palmares.

Inez De Coninck

Inez De Coninck - Opwijk

Inez De Coninck (46) is sinds 2019 Vlaams parlementslid en zetelde daarvoor in de Kamer. Sinds 2021 combineert ze dat mandaat met het burgemeesterschap in Opwijk.

De strubbelingen binnen de Opwijkse N-VA wogen op haar werk in het parlement. Als architecte en ruimtelijk planner houdt ze zich er vooral bezig met de leefbaarheid in de Vlaamse en groene Rand. De Coninck kijkt bijzonder streng toe op de taalwetgeving in onze regio en wil de taalfaciliteiten in gemeenten rond Brussel afschaffen. Verder kwam ze weinig op de voorgrond, ook niet met haar werk rond het dossier Brussels Airport. Als Kamerlid in de vorige legislatuur kwam ze meer op de voorgrond. Ze beet zich toen vast in het dossier rond de NMBS.

De Coninck kondigde aan dat ze eind dit jaar de nationale politieke arena verlaat “omdat het niet langer gezond voor haar is”. Getuige daarvan is haar plaats op de lijst voor 9 juni. Als lijstduwer bij de opvolgers steunt ze haar partij N-VA, maar de kans om verkozen te raken is nihil.

“Het belang van ruimte voor water en groen werd te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk en terecht veranderd. De bescherming van de open ruimte is en blijft een belangrijke prioriteit.”

- Inez De Coninck - Vlaams parlementslid

Waar Inez De Coninck in 2019 nog de vijfde plaats kreeg op de N-VA-lijst voor het Vlaams parlement en dat toen 13.229 stemmen opleverde, is ze nu lijstduwer. De voorbije legislatuur diende ze 69 parlementaire initiatieven in, stelde ze 160 parlementaire vragen en waren er 594 parlementaire tussenkomsten.

Veerle Geerinck

Veerle Geerinckx - Zemst

Veerle Geerinckx (51) is sinds 2019 burgemeester van Zemst en viel in het Vlaams parlement halverwege deze legislatuur in voor Lorin Parys. Ze houdt zich bezig met dossiers rond welzijn en ouderenzorg. Ze strijdt bijvoorbeeld ook voor betaalbare woonzorgcentra. Vooralsnog komt ze weinig uit de verf en missen haar tussenkomsten wat punch. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober trekt Veerle Geerinckx opnieuw de N-VA-lijst in Zemst.

“We moeten mensen die hun woonzorgfactuur niet meer kunnen betalen doelgericht ondersteunen.”

- Veerle Geerinckx - Vlaams parlementslid

Waar Veerle Geerinckx in 2019 nog als tweede opvolger op de lijst voor het Vlaams parlement stond en daar 5.701 stemmen mee sprokkelde , krijgt ze nu de zesde plaats toebedeeld. De voorbije legislatuur was Geerinckx goed voor 13 parlementaire initiatieven, 58 vragen en 200 tussenkomsten.

Jeroen Tiebout

Jeroen Tiebout - Sint-Pieters-Leeuw

Jeroen Tiebout (45) kwam halverwege deze legislatuur in het Vlaams parlement en voelt er zich duidelijk in zijn element. Hij legt zich vooral toe op de Vlaamse Rand, justitie, economische fraude en sociale fraude. Zo rolde hij de rode loper uit voor een nieuw onderkomen voor het parket in Halle, maar het federale niveau hapte niet toe.

Als gewezen woordvoerder en daarna kabinetschef van Weyts weet Tiebout hoe je media kan gebruiken om een punt te maken. Hij is benaderbaar voor interviews en neemt zelf initiatief door het versturen van persberichten over zaken die hij aankaart. Hij kan een boodschap kort en goed brengen. Tiebout steekt zijn politieke ambities niet onder stoelen of banken en is volgens velen een blijver bij de Vlaams-nationalisten.

Opvallend: bij de verkiezingen van juni staat Tiebout niet meer op de lijst voor het Vlaams parlement. Mogelijk ruilt hij zijn zitje daar in voor een mandaat in het federaal parlement.

“Echte hulp voor het parket Halle-Vilvoorde is nu nodig.”

- Jeroen Tiebout - Vlaams parlementslid

In 2019 kreeg Jeroen Tiebout als derde opvolger voor het Vlaams Parlement 4.201 stemmen achter zijn naam. In een halve legislatuur tijd nam hij 6 parlementaire initiatieven, stelde hij 55 vragen en kwam hij 77 keer tussen. Op 9 juni staat Tiebout op de vierde plaats voor het federaal parlement.

Darya Safai

Darya Safai - Wemmel

Darya Safai (49) is Kamerlid sinds 2019. Ze haalde de voorbije legislatuur de pers toen ze in het parlement haar haren afsneed als protest tegen de dood van Mahsa Amini, maar verder bleef ze geruisloos. Safai levert strijd voor meer vrouwenrechten en minder islam, maar is meer activiste dan politica. Samen met regiogenoten Van Vaerenbergh en Goethals zette ze druk op de federale overheid voor minder vliegtuigen boven de Rand. Ze komt met haar politiek werk weinig in de media, maar doet daar ook niet echt moeite voor. Het is zoeken naar een persbericht van haar.

“In veel gevallen genieten vrouwen zelfs nog niet van hun basisrechten. Daar moeten we blijven voor strijden.”

- Darya Safai - Kamerlid

Net zoals in 2019 staat Darya Safai opnieuw op de derde plaats van de federale N-VA-lijst in Vlaams-Brabant. Vijf jaar geleden was ze goed voor 17.074 stemmen. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 143 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 252 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 78 commissievragen en 8 plenaire vragen.

Sigrid Goethals

Sigrid Goethals - Asse

Sigrid Goethals (56) legde in 2020 de eed af als Kamerlid, nadat Jan Spooren werd aangesteld tot provinciegourveneur. Goethals focust zich vooral op dossiers uit de Vlaamse Rand. Zo klaagt ze de oneerlijke concurrentie van Brusselse politiezones tegenover die in de Rand aan, en ook de ondermaatse kennis van het Nederlands bij ambulanciers en agenten op de luchthaven. Het zijn niet meteen thema’s waar je de nationale media mee haalt, waardoor haar werk vaak onder de radar blijft. Op 9 juni duwt ze de N-VA-lijst voor de Kamer in Vlaams-Brabant, waardoor een verlengd verblijf in het federaal parlement hoogst onzeker is.

“Er woedt een oneerlijke concurrentiestrijd tussen politiezones in de Vlaamse Rand. Daarom moet er naar analogie met de Brusselpremie een Vlaamse Randpremie komen.”

- Sigrid Goethals - Kamerlid

In 2019 was Sigrid Goethals tweede opvolger voor de Kamer. Daarmee kreeg ze 5.749 stemmen achter haar naam. Nu is ze lijstduwer. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 80 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 222 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 195 commissievragen en 11 plenaire vragen.

Kristien Van Vaerenbergh

Kristien Van Vaerenbergh - Lennik

Kristien Van Vaerenbergh (46) is Kamerlid sinds 2010. Over de partijgrenzen heen wordt ze gewaardeerd voor haar expertise op het vlak van justitie. Ze zit die commissie ook voor. Ze klaagt de taalcompromissen bij het Brusselse parket en dat van Halle-Vilvoorde aan, en strijdt voor een volwaardige rechtbank in onze regio. Ze zorgde mee voor de komst van een centrum voor slachtoffers van seksueel geweld in Halle, en pleit ook voor meer steun voor pleegouders in Vlaams-Brabant.

Technisch is Van Vaerenbergh een sterke politica en ze communiceert graag over haar stokpaardje justitie, maar verder treedt ze niet snel op de voorgrond.

“Volgens de huidige wetgeving bepaalt de verdachte van een crimineel feit in welke taal de rechtszaak plaatsvindt. Er moet een einde komen aan dat taalshoppen door verdachten van criminele feiten.”

- Kristien Van Vaerenbergh - Kamerlid

Net zoals in 2019 krijgt Van Vaerenbergh de tweede plaats van de federale N-VA-lijst toebedeeld in onze regio. Vijf jaar geleden sprokkelde ze 17.304 stemmen. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 110 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 208 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 137 commissievragen en 8 plenaire vragen.

Assita Kanko

Assita Kanko - Vilvoorde

Assita Kanko (43) verdedigt in Europa de nationale belangen rond politionele zaken, terrorisme en mensenrechten. Binnen haar fractie worden haar standpunten niet altijd op gejuich onthaald, maar ze gedijt wel goed in het Europese parlement. Ze werkt hard, debatteert over partijgrenzen en verschillende onderwerpen heen en werkte meermaals als rapporteur of schaduwrapporteur mee aan de opmaak van nieuwe Europese regelgeving.

Kanko wil het Europees parlement combineren met de burgemeesterssjerp in Vilvoorde, want op 13 oktober is ze lijsttrekker voor N-VA in de stad. Ze wil zich lokaal inzetten voor meer slagkracht bij de politie en het aantal mensen met een leefloon zien dalen.

“Keihard werken voor de burger is belangrijk.”

- Assita Kanko - Europees parlementslid

In 2019 kreeg Assita Kanko 83.813 stemmen vanop de tweede plaats op de Europese lijst. Nu neemt ze diezelfde plaats opnieuw in.