an_speeckaert_facebook.jpg

Schepen Speeckaert stapt over naar N-VA: cd&v is verrast

vrij 31 maa 2023

In Sint-Pieters-Leeuw sluit huidig cd&v-schepen An Speeckaert zich aan bij de lokale N-VA-lijst. “Dit was geen gemakkelijke, maar wel een evidente keuze voor mij,” laat Speeckaert optekenen. “Het is geen keuze tegen iets, maar wel een keuze voor Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien is de Leeuwse N-VA-afdeling een hechte groep waar ik me meteen welkom voel. Ik ben er zeker van dat het merendeel van de inwoners mijn overstap zal begrijpen en me er zelfs in zal steunen.” Partij cd&v is verrast en vindt haar keuze onbegrijpelijk.

Sinds de verkiezingen van 2018 is Speeckaert schepen van onderwijs, Jeugd, Buitenschoolse Kinderopvang, Speelpleinwerking, Dierenwelzijn en Vlaams beleid. Ze geraakte toen verkozen op de cd&v-lijst. Al twee legislaturen besturen cd&v en N-VA samen Sint-Pieters-Leeuw. “Dat gebeurt op een goede manier. Onder leiding van ereburgemeester Luc Deconinck en huidig burgemeester Jan Desmeth (beiden N-VA) werd heel wat goed werk geleverd voor onze inwoners. Daar ligt mijn ambitie en daar wil ik verder mijn schouders onder zetten vanuit de lokale N-VA-afdeling,” aldus Speeckaert. “Het warme, lokale nest waarin ik terechtkom is een extra drijfveer.”

"Onbegrijpelijk"
Coalitiegenoot cd&v is verrast door het nieuws en betreurt de beslissing ten zeerste. "Dit is een klap voor onze leden en kiezers. De goede werking en het vertrouwen binnen ons gemeentebestuur op die manier op het spel zetten, is voor ons een onbegrijpelijke keuze," zegt voorzitter Wouter De Craen. "We zullen ons de komende dagen intern beraden over de volgende stappen, maar garanderen de Leeuwenaars dat wij constructief onze verantwoordelijkheid voor hen blijven opnemen."

An Speeckaert zal tot het einde van deze bestuursperiode zetelen als onafhankelijke in het college van burgemeester en schepenen.

Foto: Facebook-pagina An Speeckaert