Vlag van de gemeente Steenokkerzeel

Steenokkerzeel plaatst geen aanplakborden voor verkiezingen: "Signaal naar hogere overheden"

1 maand geleden

De gemeente Steenokkerzeel plaatst voor de verkiezingen van 9 juni geen gemeentelijke aanplakborden, alleen een bord met officiële communicatie over de gang van zaken bij de verkiezingen. “Niet alleen is het plaatsen van aanplakborden arbeidsintensief voor onze medewerkers en hebben zij belangrijkere taken uit te voeren, ook wil het college principieel een boodschap overbrengen”, klinkt het in een persbericht.

Steenokkerzeel klaagt aan dat de hogere overheden almaar meer taken afstoten naar de lokale besturen, terwijl die daar vaak niet voor vergoed worden of geen garanties krijgen over een duurzaam engagement rond die samenwerking. Ook vindt de gemeente dat de regio Halle-Vilvoorde stiefmoederlijk behandeld wordt en komt de eis om Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio opnieuw op tafel.

Steenokkerzeel verwijst naar de snelle groei van de regio en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, zoals integratie en het aantal anderstaligen. “Er moet dan ook een Plan Nederlands komen”, klinkt het.

De luchthavengemeente houdt ook een pleidooi voor een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde en vindt dat de federale dotatie aan politiediensten aangepast en gelijkgesteld moet worden.