linkebeek_gemeenteraad10.jpg

Woelige gemeenteraad in Linkebeek vroegtijdig afgebroken

maa 5 okt 2015

In Linkebeek heeft de kersverse Nederlandstalige burgemeester Eric De Bruycker (Prolink) zijn eerste gemeenteraad afgewerkt. Applaus kreeg hij niet. Damien Thiéry (MR) , die sinds 2007 waarnemend burgemeester was, kreeg dat wel.

Dat het een geanimeerde gemeenteraad zou worden onder een grote persbelangstelling, lag voor de hand. Het was ook Thiéry die voortdurend het woord nam. Hij is immers voorzitter van de gemeenteraad. Hij bedankte de aanwezigen voor hun steun. Hij deed dat in het Nederlands maar ook in het Frans. En dat laatste lokte heel wat kritiek uit bij de toeschouwers die riepen dat hij Nederlands moest praten.

Thiéry was ook scherp voor De Bruycker omdat die het volgens Thiéry had nagelaten om de woelige gemeenteraad voor te bereiden met de politie. Vervolgens werden toch een aantal zaken goedgekeurd. De Franstaligen hadden dat vooraf ook afgesproken.

Maar eenmaal de voornaamste agendapunten waren afgewerkt werd er door de Franstaligen opnieuw gediscussieerd over de demarche van Homans en de volgens hen ‘ondemocratische’ benoeming van De Bruycker. Uit protest verlieten ze de raadzaal waarop de gemeenteraad werd gesloten. De Bruycker was echter niet onder de indruk en liet weten dat hij zich niet meteen gewonnen geeft. 

De gemeenteraad werd gevolgd door zo’n 300 aanwezigen, voor het grootste deel Franstaligen die hun boegbeeld Damien Thiéry herhaaldelijk luidkeels hun steun betuigden. Daarnaast waren er ook enkele tientallen Vlaamsgezinde aanwezigen, waaronder TAK-militanten, die Thiéry uitjouwden. Echte incidenten bleven echter uit en niemand werd opgepakt.