sluikstort_halle.jpg

Drie keer zoveel boetes voor sluikstorten in Halle als in 2019: “Harde aanpak loont”

vrij 8 dec

Er werden in Halle dit jaar al zo’n 250 boetes uitgeschreven voor sluikstorten. In 2019 waren dat er 66. “Sluikstorters betrappen en identificeren blijft een moeilijke zaak. Maar al die inspanningen lonen”, klinkt het bij schepen van Afvalbeleid Johan Servé.

De stad Halle zet sinds een aantal jaar camera’s in om sluikstorters te betrappen. Een aanpak die volgens de Zennestad vruchten begint af te werpen. “Het aantal boetes voor sluikstorten lag het voorbije jaar bijna drie keer zo hoog in vergelijking met 2019. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een stijging van het aantal boetes met bijna een kwart”, zegt bevoegd schepen Servé. “Uit de cijfers blijkt dat de vervuilingsgraad aan een zestal hotspots waar camera’s ingezet zijn, daalde van 62 naar 33 procent.”

De stad Halle controleert in totaal op zo’n vijftigtal hotspots. “Zo is in de Zuster Bernardastraat het aantal vaststellingen van sluikstorten gehalveerd. Aan De Gooikenaar, een van de meest vervuilde locaties in de stad, werden een aantal hardnekkige sluikstorters geïdentificeerd en beboet. Aan de Welkomstlaan is het sluikstorten nagenoeg volledig gestopt. Het blijft een moeilijke zaak, maar de inspanningen lonen. Het stadsbestuur is dan ook vast van plan om de strijd tegen het sluikstorten verder te zetten”, aldus Servé.