Dilbeek slachtoffer van succesvol Kanaalplan

maa 26 feb 2018

De gemeente Dilbeek wordt sinds de opstart van het 'Kanaalplan geconfronteerd met een verschuiving van een aantal criminele fenomenen. Er wordt ingegrepen door extra controles uit te voeren.

 

Het Kanaalplan kwam er na de aanslagen in Parijs en Brussel en bedoeld is om met heel wat extra controles radicalisering en terrorisme aan te pakken. Het plan, dat onder andere werd uitgerold in Sint-Jans-Molenbeek, blijkt een succes want door de hoge 'controlegraad' daalt de criminaliteit er. Dat blijkt althans uit de eerste cijfers. In Dilbeek, een buurgemeente van Molenbeek, worden ze intussen ook geconfronteerd met een verschuiving van een aantal fenomenen.

"Sinds de opstart van het Brusselse Kanaalplan stellen we een verschuiving vast van een aantal fenomenen", aldus Sophie Schuddinck van de lokale politie van Dilbeek. "Zo merken we dat bepaalde bedrijven zich onwettig in de rand komen vestigen. Mensen moeten er soms werken in precaire omstandigheden en worden sociaal uitgebuit. Andere personen trachten woonstcontroles in het Brusselse te ontwijken, door in de rand te komen wonen zonder aangifte te doen van hun adreswijziging. Dit werkt allerhande vormen van sociale fraude in de hand. Zij leven bovendien vaak in bedenkelijke woonomstandigheden."

Om die fenomenen in te dijken werd afgelopen vrijdag nog door de politie op vraag van de gemeente en van enkele buurtbewoners een gecoördineerde actie georganiseerd op enkele adressen op de Ninoofsesteenweg. De politiezone Dilbeek verleende bijstand aan deze woonstcontrole, in samenwerking met de dienst Burgerzaken van de gemeente Dilbeek en een aantal bijzondere inspectiediensten zoals de dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaamse Wooninspectie en de RSZ-inspectie. Tijdens de actie werden inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving.Bepaalde woningen voldeden niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid. Twee personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. In de toekomst zullen dit soort acties nog plaatsvinden.

In een recatie benadrukt Minister van Justitie Geens dat de fenomenen die prioriteit zijn voor de gemeenten van het Kanaalplan voor het Openbaar Ministerie voor het hele arrondissement Halle-Vilvoorde prioritair zijn, en dus ook voor Dilbeek. “Integrale samenwerking staat centraal in de aanpak tegen terreur en radicalisering in onze regio”, aldus Minister Geens. “Het is belangrijk dat onze diensten voldoende mensen en middelen hebben om hun opdracht grondig en gecoördineerd uit te voeren. Met het Kanaalplan zorgden we daarom op justitie voor heel wat extra mensen en middelen op bepaalde fenomenen aan te pakken.”