Elektrisch voertuig politie Zaventem

Agente drie dagen werkonbekwaam nadat ze slag krijgt van dronken man

maa 18 maa

Op het einde van de carnavalsstoet in Zaventem vond een incident plaats waarbij een dronken man een agente van de lokale politie een vuistslag toediende. De agente is drie dagen werkonbekwaam.

"Tijdens het toedienen van zorgen aan een dronken persoon, kwam een ander dronken persoon zich moeien", legt politiewoordvoerster Ellen Vanderpoel uit. "Die persoon stond geseind als te arresteren voor gerechtelijke feiten. Bij diens arrestatie kwam nog een dronken persoon zich moeien. Toen men wou overgaan tot diens arrestatie nam hij de vlucht. Daarbij werd hij gehinderd door een politie-inspecteur die bij het staande houden van de dronken persoon een vuistslag op de neus/lip kreeg. Ze liep waarschijnlijk ook een lichte hersenschudding op en werd door een arts drie dagen arbeidsonbekwaam verklaard. Bijgevolg werd er overgegaan tot bestuurlijke aanhouding van beide personen in het kader van dronkenschap en werd de persoon die de politie-inspecteur een slag heeft toegediend ook gerechtelijk aangehouden in het kader van slagen en verwondingen aan een politieambtenaar. Ook het parket zal er gevolg aan geven."

Er waren verder ook nog problemen tussen leden van een carnavalswagen en plaatselijke jongeren die mensen duwden om snoep te kunnen rapen. "Alle betrokkenen werden geïdentificeerd, zonder meer," klinkt het.