Geen fietspatrouille meer bij politie AMOW: “Agenten willen niet met fiets, maar wel met motor rijden”

din 5 maa

“De fietspatrouille van de politiezone AMOW is niet populair bij de agenten, we hebben hier niemand meer die dit wil doen.” Dat antwoordde burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) op de gemeenteraad op een vraag van raadslid Gil Vandevoorde (Onafh.). Die vroeg om fietspatrouilles in te zetten die dichter bij de burger zouden staan, “want we zien hier veel te weinig politie”, zegt het raadslid.

Volgens Vandevoorde werd Wemmel de voorbije maand geplaagd door een golf van inbraken, onder andere in de wijk Obberg. “Het is lang niet de eerste keer dat we te maken krijgen met meerdere inbraken in één wijk. De politiezone AMOW is te weinig zichtbaar in het straatbeeld. Ik vraag daarom een overzicht van het aantal patrouilles in Wemmel in vergelijking met de andere drie gemeenten Asse, Merchtem en Opwijk in de zone AMOW. Daarnaast zou het nuttig zijn om fietspatrouilles in te zetten. Die staan veel dichter bij de burger," vindt Vandevoorde.

"Het aantal inbraken is gemiddeld gezien, stabiel gebleven in onze gemeente”, antwoordde burgemeester Walter Vansteenkiste. “Er is geen stijging, maar ook -jammer genoeg- geen daling van het aantal inbraken. Het aantal politiepatrouilles zal wel toenemen naar mate we de nieuwe politiewerking in de grotere fusiezone met negen gemeenten zouden invoeren. Dan zou het aantal patrouilles van drie naar acht stijgen.”

Maar dat zouden geen fietspatrouilles zijn. “De fietspatrouille is destijds opgericht op vraag van de drie burgemeesters”, aldus burgemeester Vansteenkiste. “Maar die heeft het maar zo’n zes maanden uitgehouden. Eerst waren er tien mensen in de fietsbrigade van de zone AMOW, na zes maanden nog drie en nu is er niemand meer.” Politiemensen kiezen eerder voor de dienst interventie, verkeer of iets anders. Niet voor de fietsbrigade. Bovendien kan noch de burgemeester nog de korpschef hen verplichten om deel uit te maken van een fietspatrouille. “Mochten we dat doen, vragen ze hun overplaatsing naar een andere zone aan. Terwijl we hier al met tekorten zitten.” Inmiddels is er wel een alternatief voor de fietsbrigade: de motorbrigade. Die wordt uitgebreid van twee naar vier agenten.