Toppaardenstal Vanderhasselt Ternat

Het rommelt in Ternat: grootste paardenpiste van Europa heeft geen geldige vergunning

don 14 maa

Er loopt een onderzoek naar de bouwvergunning van de paardensportstal in Ternat. Die is eigendom van burgemeester Michel Vanderhasselt en kon rekenen op 1,2 miljoen subsidies vanuit Vlaanderen, maar is niet gebouwd zoals ze vergund is. Twee pogingen om het sportcomplex te regulariseren, zijn intussen onontvankelijk verklaard.

Anderhalf jaar geleden opende Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Ternat de grootste paardenpiste van Europa, een weelde voor ruiters. De sportstal kostte maar liefst 4 miljoen euro. Weyts legde 1,2 miljoen euro daarvan zelf op tafel met Vlaamse subsidies. Toen al rees er kritiek over de investering van Sport Vlaanderen in een private sporthal.

Die kritiek is anderhalf jaar later nog altijd niet gaan liggen. Enerzijds omdat het complex in landbouwgebied ligt, maar vooral omdat vorig jaar aan het licht kwam dat de stal niet gebouwd is zoals hij vergund is. Door een hoogspanningslijn op het terrein, veranderden de plannen: de sporthal zou een twintigtal meter verderop gebouwd worden. Ondanks dat het complex meteen in gebruik was, diende Vanderhasselt pas eind juni een nieuwe vergunningsaanvraag in. Drie maanden later dus.

Volgens burgemeester Vanderhasselt was het voltallige schepencollege wel op de hoogte van die verandering en keurden ze de vergunning ook goed. "Dat zij nu beweren dat ze niet meer weten wat ze toen beslist hebben, dat is onder de gordel, niet fatsoenlijk en niet onze stijl," aldus Vanderhasselt.

Pogingen om de paardenpiste te regulariseren, werden zowel door de gemeente als door de intercommunale Haviland onontvankelijk verklaard. Begin dit jaar trok Vlaams minister van Omgeving Demir het dossier naar zich toe. Zij laat weten dat inspecteurs van haar departement ter plaatse verschillende verhardingen en constructies hebben vastgesteld die niet wettig vergund zijn.

Maar Weyts blijft wel achter de subsidies staan. “Sport Vlaanderen beoordeelt en selecteert alle subsidiedossiers en ik sta toen en nu volledig achter hun beoordeling. We hebben ook geen enkel probleem met een privaat project: het is juist goed dat er privaat geld naar topsport gaat. De overheid moet niet alles zelf en alleen doen. De vergunning was destijds ook in orde. Dit is overigens niet bepaald de enige manège in landbouwgebied: voor paardeninfrastructuur is dat meer regel dan uitzondering. Een eventuele terugvordering komt pas op tafel als zou blijken dat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van onze overeenkomst,” reageert Ben Weyts vandaag.