Mantelzorgnetwerk: “Gemeenten moeten werk maken van ondersteuning mantelzorgers”

vrij 15 maa

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan doet Mantelzorgnetwerk vzw een krachtige oproep naar de Vlaamse gemeenten om werk te maken van een mantelzorgbeleid. “Ondanks hun onvervangbare maatschappelijke rol kampen mantelzorgers nog met te veel knelpunten en drempels om de zorg voor hun naasten haalbaar en betaalbaar te houden”, klinkt het.

Alle mantelzorgers die in Vlaanderen zorg verlenen, zijn goed voor zo’n 121.000 voltijdse banen. Mantelzorgnetwerk daagt alle gemeentebesturen uit om op 23 juni, tijdens de Dag van de Mantelzorg, die onmisbare zorg openlijk te waarderen met een speciaal event. Om hun mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen is het immers belangrijk dat de gemeenten echt luisteren naar de mantelzorgers zelf.

“Ook al is het gemeentelijk niveau het eerste waarop we onze pijlen richten, toch blijven ook de andere beleidsniveaus niet buiten schot”, zegt Nik Van Gool, voorzitter van Mantelzorgnetwerk vzw. “Ze dragen mee een grote verantwoordelijkheid voor een beleid dat mantelzorg haalbaar en betaalbaar houdt. Nu is cruciale informatie te veel versnipperd. Daardoor worden mantelzorgers van het kastje naar de muur gestuurd en lopen ze steun en premies mis waarop ze recht hebben.”