pastoor_penne.jpg

Pastoor Penne ruilt Pajottenland in voor Holsbeek

vrij 5 mei 2017
Andy Penne, de bekende priester van de parochies Galmaarden, Tollembeek en Bever, ruilt vanaf september het Pajottenland voor Holsbeek, bij Leuven. De verhuis is een gevolg van het dalend aantal priesters, waardoor het bisdom moet reorganiseren. Kris Meskens, pastoor in onder meer Herne, neemt de parochies van Penne over.
 

Andy Penne ging in 2011 aan de slag in de parochies van Galmaarden, Tollembeek en Bever. Intussen is pastoor Penne goed ingeburgerd in het Pajottenland en is hij er ook een graag geziene figuur. Maar wat al een tijdje in de lucht hing, wordt realiteit in september: pastoor Penne verhuist naar Holsbeek om daar een aantal parochies te gaan leiden. De verhuis heeft te maken met het grote tekort aan priesters, een tekort dat in Leuven blijkbaar nog nijpender is dan in het Pajottenland. Volgens het blad Kerk & Leven zal het hele aartsbisdom Mechelen-Brussel het tegen 2030 met amper 46 priesters moeten stellen.