schrijftolk.png

Schrijftolk Wilfried onmisbaar voor slechthorende Linde

din 22 jan 2019

Een gebarentolk kent iedereen wel, maar heeft u al eens van een schrijftolk gehoord? Die zit naast een dove of slechthorende leerling in de klas met een laptop en typt alles wat er gezegd wordt. Wilfried De Koster uit Opwijk trekt drie keer per week naar het Sint-Jozefscollege in Aalst om er de slechthorende Linde uit Affligem te helpen.

Dinsdagochtend. Het tweede lesuur staat er Grieks op het programma voor Linde. De Affligemse is slechthorend geboren en nadien volledig doof geworden. Dankzij twee implantaten kan ze nu wel gedeeltelijk terug horen.

“Wat de leerkracht zegt, versta ik meestal redelijk goed. Maar het probleem is wanneer de klasgenoten iets zeggen of door elkaar beginnen praten. Dan wordt het voor mij lastig. Daarom is Wilfried een grote hulp voor mij,” zegt Linde Van den Ede.

Wilfried, dat is Wilfried De Koster uit Opwijk. Hij begon zes jaar geleden als schrijftolk, toen Linde naar het eerste middelbaar ging. Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt en waar nodig ook bijkomende informatie weergeeft op papier zoals lachen, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden.

“Mijn dochter is werkzaam bij het CLB in Aalst en zei: papa, je bent nu met pensioen, zou jij dat niet eens willen doen? Zes jaar later is Linde niet zomaar een leerlingen, maar een kameraad geworden. Haar medeleerlingen aanvaarden alsof ik iemand van de klas ben. Dat is echt leuk,” zegt Wilfried.

De Vlaamse Schrijftolkenvereniging is ook altijd op zoek naar nieuwe schrijftolken. Wie minstens een bachelordiploma heeft en geïnteresseerd is, kan meer info krijgen via vlaamseschrijftolkenvereniging@gmail.com