Voorstel om financiën van de jeugdwerking en de eerste ploeg te scheiden, schiet bij heel wat clubs in de regio in het verkeerde keelgat

don 22 feb

Een voorstel van Maurits Vande Reyde, Vlaams parlementslid van Open VLD, is bij heel wat voetbalclubs in onze regio in het verkeerde keelgat geschoten. Vande Reyde wil de financiën van de jeugdwerking en de eerste ploeg scheiden. Dat moet ervoor zorgen dat het lidgeld van jeugdspelers niet gebruikt wordt om lonen van spelers te betalen.

Volgens Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde gebruiken nog te veel clubs de jeugdwerking om hun eerste ploeg draaiende te houden en niet voor het opleiden van nieuwe generaties spelers uit eigen rangen.

Maurits Vande Reyde: “Als je geld van ouders voor hun kinderen gaat gebruiken om de lonen van een dure spits van de eerste ploeg te betalen, dan ben je niet gezond bezig. Het gebeurt bij veel clubs. Het is tijd om een scheiding te maken en ervoor te zorgen dat clubs hun jeugdwerking en hun eerste ploeg financieel gescheiden houden.

Wolvertem-Merchtem

Het voorstel van decreet van Vande Reynde valt op een koude steen bij heel wat voetbalclubs, ook bij Wolvertem-Merchtem uit derde nationale.

Jan Lathouwers, voorzitter KHO Wolvertem-Merchtem: "Voor mij niet gelaten, maar ze moeten ook niet te ver gaan. Het is niet omdat één ploeg dat gedaan heeft dat je alle ploegen over dezelfde kam moet scheren. Ik vind dat dat een beetje te ver gaat.” Een geluid dat we ook bij andere clubs horen.

Werken met een gescheiden boekhouding zien ze bij Wolvertem-Merchtem niet goed zitten. Zoals het nu gaat lukt het best, zegt voorzitter Lathouwers: "Wij hebben een jeugdbestuur en een hoofdbestuur en twee aparte kassen. Het jeugdbestuur regelt zijn financiën, maar die komen mee in de boekhouding van het hoofdbestuur. dus bij ons is dat geen probleem."

Sponsorgeld, lidgelden en opbrengsten van eetfestijnen komen de hele club ten goede en dus niet alleen de eerste ploeg. Want vaak is het lidgeld niet voldoende om de kost van een jeugdspeler te dekken.

"We hebben veel algemene kosten. We zitten met zo’n 700 jeugdspelers, we hebben acht terreinen en twee complexen die we moeten huren. Het meeste van ons geld gaat eigenlijk naar de accommodatie en die accommodatie wordt tot negentig procent gebruikt voor de jeugdwerking."

Reactie Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen adviseert al jaren voor aparte werkingen, maar wil dat niet verplichten: “Bij heel veel clubs loopt het perfect met één rechtsvorm en is het niet nodig om hen op te zadelen met extra administratieve verplichtingen. Die zijn er al genoeg. We zien ook sommige clubs in de problemen komen waar al twee aparte rechtsvormen bestaan. Zomaar extra verplichtingen opleggen, waarvan we weten dat ze toch niet helemaal sluitend zijn, zien we niet zitten.”