woluwedal.jpg

Vanaf maandag ernstige verkeershinder op Woluwedal in Zaventem en Kraainem

8 jaar geleden
Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht vanaf maandag 24 augustus ernstige verkeershinder op de Woluwedal in Zaventem en Kraainem. De herinrichting van de kruispunten met de Leuvensesteenweg en de Tramlaan en Oustrijderslaan gaan dan echt van start. 

Wegwerken zwarte punten
Vanaf maandag zal het verkeer op de drukke gewestweg over twee in plaats van vier rijstroken moeten rijden. Bovendien zal het verkeer op beide kruispunten niet meer kunnen dwarsen. De twee kruispunten zijn zogenaamde zwarte punten: plaatsen waar relatief veel ongelukken gebeuren. De herinrichting past dan ook in het Vlaamse project om die gevaarlijke punten en wegvakken weg te werken. 
 
Twee jaar hinder
De kruispunten krijgen een nieuwe indeling en een andere regeling van verkeerslichten. Ook de weg tussen beide punten wordt veiliger gemaakt: er komen bijvoorbeeld betere fietspaden en voetpaden. Tijdens deze aanpassingswerkzaamheden zal ook een gescheiden rioleringsstelsel en nieuw ondergronds bufferbekken worden aangelegd. Wegen en Verkeer schat dat de werkzaamheden twee jaar zullen duren.