wemmel_limburg_stirum_fietsers3.jpg

Wemmel wordt één grote zone 30: “Auto wordt niet verbannen”

din 21 maa 2023

Met uitzondering van twee grote verkeersassen, wordt de gemeente Wemmel één grote zone 30. Op sommige plaatsen komen er woonerven, zoals aan de kerk, waar de maximum toegelaten snelheid 20 kilometer per uur is.  Wemmel wil via de uitvoering van dit plan werk maken van een verkeersveilige en groene gemeente.

De Wemmelse gemeenteraad keurde het ingrijpende mobiliteitsplan goed. Zowat overal in de gemeente wordt de snelheid beperkt tot 30 kilometer per uur. “Op de grote assen Brusselsesteenweg - Kaasmarkt en Rassel - Zijp blijft het snelheidsregime van 50 kilometer per uur gelden. Er zullen gerichte controles komen om de snelheidsbeperkingen te doen naleven”, zegt schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere. “De auto is niet verbannen. Alle straten blijven toegankelijk voor motorvoertuigen, maar er is meer plaats en veiligheid geboden aan voetgangers en fietsers.”

Doorgaand verkeer in woonstraten zal ontmoedigd worden door het plaatsen van betonblokken in enkele straten. “Er worden ook over heel Wemmel beveiligde fietsenstallingen geplaatst en we voeren het systeem van deelfietsen in”, gaat Jonckheere verder. “Het plan om de op- en afritten nummer 8 van de Ring aan de Limburg Stirumlaan te sluiten, blijft gelden. De Werkvennootschap zal aan afrit 9 een nieuw op- en afrittencomplex bouwen. In de Limburg Stirumlaan zal een zone 30 worden ingevoerd. De straat zal opnieuw het karakter krijgen van woonstraat in plaats van een straat met veel doorgaand verkeer richting Ring.”

Doel van het mobiliteitsplan is om een beter evenwicht te creëren tussen de individuele auto en de andere vervoersmiddelen. “Alle gemeenten in onze provincie zijn op weg naar een ander model qua mobiliteit om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren”, besluit Jonckheere.