schevenels.png

Deputatie sust bezorgde gemeenten: “Landelijke dorpen verstedelijken? Dat staat niet in de plannen”

woe 1 maa 2023

In heel wat gemeenten is er ongerustheid over het nieuwe ruimtelijk beleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant. De grootste bekommernis is het verdwijnen van de open ruimte en het landelijke karakter van de dorpskernen. Maar volgens gedeputeerde Ann Schevenels moeten gemeentebesturen zich nog niet meteen zorgen maken.

De provincie Vlaams-Brabant weerlegt de vrees die in heel wat gemeenten groeit rond het nieuwe beleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant. “De bedoeling is dat we op een kwalitatieve manier kunnen blijven wonen in onze provincie, met aandacht voor de open ruimte en leefbare dorpen. Wie zegt dat door het plan kleine deelgemeenten gaan verstedelijken, is niet correct. Dat staat ook niet in het beleidsplan”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Dat veel deelgemeenten hun dorpskern ingekleurd zien als hoogdynamische woon- en vervoerskern is slechts een ontwerp op basis van factoren zoals de aanwezigheid van een treinstation. Het beleidsplan is trouwens een plan waar gemeenten hun zegje in kunnen doen. “Vlaanderen heeft gezegd dat we de plannen samen met gemeentebesturen moeten opmaken. Er komt dus nog een openbaar onderzoek waar gemeenten, inwoners en andere actoren hun zegje kunnen doen”, aldus Schevenels.

Dat de gemeenten ook bevoegdheden zouden kunnen verliezen, klopt volgens Schevenels al helemaal niet. “De provincie kan niet raken aan gemeentelijke bevoegdheden, die zijn wettelijk gebetonneerd. Beslissingen nemen over de aanleg van wegen bij verkavelingen komt exclusief de gemeenten toe. Dat spreekt uiteraard voor zich”, aldus Schevenels. De provinciale commissie voor Ruimtelijke Ordening zal zich de komende periode buigen over de bezwaarschriften en vervolgens advies geven aan de deputatie.