vlaams-brabant_201706020007_asse_.jpg

Provincie keurt beleidsplan over ruimtelijke ontwikkeling goed

8 maanden geleden

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dat plan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar. De nadruk ligt op zuinig ruimtegebruik, kernversterking en ruimte voor natuur en water.

 

De bevolking in Vlaams-Brabant groeit sterk, terwijl de beschikbare ruimte dezelfde blijft. Bovendien is die ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie. Volgens de provincie verplaatst de Vlaams-Brabander zich alsmaar meer en te vaak met de auto, wat een zware impact heeft op de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie.

“Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant biedt een antwoord op die uitdagingen. Het plan werkt een toekomstvisie uit voor de komende 25 jaar. Die visie moet richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie,” stelt gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels.

Visie
Vlaams-Brabant wil dat er in de toekomst compacter gebouwd wordt en dat diezelfde ruimte meer gebruikt wordt voor verschillende functies. Meer wonen, werken en leven in de kernen en steden van dorpen en gemeenten met behoud van open ruimte moet de norm worden. Ook wil de provincie inzetten op een fijnmazig groenblauw netwerk. Dat betekent meer groen in de straten en pleinen en meer ruimte voor water. Zo kunnen ook de klimaatuitdagingen aangegaan worden.

De ontwikkeling van het plan ging van start in 2014. In 2020 organiseerde de provincie een grote publieke bevraging, de jaren daarna werd intensief overleg met de 65 gemeentebesturen. Op basis van die punt werd het plan nog bijgestuurd. Na die feedback duidde de provincie een aantal dorpskernen aan als ‘strategisch’ omwille van hun beter ontsluiting met openbaar vervoer en/of de aanwezigheid van meer winkels, scholen en andere voorzieningen. Die ‘strategische dorpskernen’ vormen voor Vlaams-Brabant de toekomstige ontwikkelingslocaties voor wonen, werken en voorzieningen.

Het definitieve plan spreekt ook tegen dat er plannen zijn voor verdichtingen van kernen. “Alles gebeurt selectief en kwalitatief,” stelt de provincie. De uitvoering van het plan is een werk van lange adem. Het plan geeft de visie van de provincie voor 2050 en zal elke vijf jaar via een actieprogramma worden vastgelegd.