opgravingenasse.jpg

Archeologisch onderzoek aan de gang in centrum Asse

woe 9 aug

Deze week is een archeologisch onderzoek gestart op de site waar binnenkort de nieuwe Assese kunstencampus verrijst. Archeologen gaan er onder meer op zoek naar resten van de twee belangrijke religieuze sites van het Oud-Gasthuis en van de Zwartzusters.

Voor de eigenlijke bouwwerken van start kan gaan wordt onderzocht of er zich in de ondergrond geen waardevolle artefacten bevinden of ander historisch materiaal. Het onderzoek wordt gevoerd door Agilas, een archeologische instelling in Asse met een erkend depot waar alle archeologische  vondsten uit Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem worden ondergebracht. “De Vlaamse wetgeving voorziet dat op percelen die groter zijn dan 3000 vierkante meter en die bebouwd worden, eerst een archeologisch onderzoek wordt gedaan”, vertelt Kristine Magerman van Agilias. “Eerst gebeurt dat in de vorm van een archeologisch vooronderzoek om te kijken of er op die plaats effectief iets in de grond zit. Als dat positief is, volgt er een vlakdekkend onderzoek zoals dat nu het geval is.”

Een bedrijf uit Beerse in de Kempen doet het eigenlijke opgravingswerk in opdracht van Agilas. Er werden tot nu toe een aantal dierlijke én menselijke botten gevonden. “Verder zijn er ook nog heel veel middeleeuwse kuilen aanwezig van ambachtelijke activiteiten die zeker niet minder interessant zijn”, zegt archeologe Jeske Pepermans. Het archeologisch onderzoek is maandag begonnen en zal wellicht vrijdag afgerond zijn. De vondsten blijven eigendom van de gemeente Asse.