141009_derand2.jpg

Vzw 'de Rand' moet half miljoen euro besparen

don 9 okt 2014

Vzw ‘de Rand’ verliest 10 procent van z’n werkingsmiddelen. De vzw beheert onder meer de zeven gemeenschapscentra in de Vlaamse rand. Of de besparingen ook gevolgen zullen hebben voor de 60 personeelsleden, is nog niet bekend.

De kerntaak van vzw ‘de Rand’ is het ondersteunen van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand. De vzw werkt hoofdzakelijk met Vlaamse centen en moet nu, net als alle andere overheidsorganisaties, flink besparen. “Die 10% procent besparen komt voor ons neer op 175 000 euro. Maar we zaten al met een structureel tekort van 300 000 euro per jaar”, zegt directeur Eddy Frans. Alles samen moet vzw ‘de Rand’ bijna een half miljoen euro besparen. Maandagavond komt de raad van bestuur van de vzw samen. Dan wordt beslist op welke domeinen er zal bespaard worden.