Provinciegouverneur pleit voor streekbesturen

woe 2 okt 2019

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte pleit voor een fusie van een aantal intermediaire bestuursniveaus, die zich tussen gemeenten en Vlaamse overheid situeren, tot streekbesturen. Deze moeten volgens hem mede bestuurd worden door gemeenten. Dat heeft hij dinsdag gezegd in zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad.

Dat de Vlaamse regering de provincies niet wil afschaffen betekent volgens De Witte niet dat er geen verbetering mogelijk is. Naast provincies en intercommunales zijn er op dit intermediair niveau nog andere instanties actief zoals zorgregio's, vervoersregio's, werkwinkels, buitendiensten van Vlaamse departementen en agentschappen.

De Witte wil een einde maken aan deze 'institutionele verrommeling' door deze instanties op streekniveau zoveel mogelijk samen te voegen tot streekbesturen. Wat Vlaams-Brabant betreft kan dit op niveau van de huidige provincie of van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde. Gemeentebesturen moeten in deze nieuwe structuur veel meer inspraak krijgen dan vandaag bij de provincies het geval is.

"Vandaag zien we als provinciebestuur de gemeenten wel als onze partner maar onze besluitvorming gebeurt naast of boven de gemeentebesturen. Gemeenten beslissen niet mee over de doelstelling of strategie van het provinciebestuur. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenten via intercommunales zelf een streekbeleid zijn gaan ontwikkelen", aldus De Witte die erop wijst dat de activiteiten van intercommunales en provincies mekaar in de praktijk voor een deel overlappen.