Simulatiebeeld E40 met twee windturbines
© Engie

Affligem geeft opnieuw negatief advies voor bouw van 2 windturbines

woe 27 maa

Het college van burgemeester en schepenen van Affligem geeft een negatief advies over het geplande windturbineproject in de gemeente. Energieproducenten Engie en Eoly dienden voor de tweede keer een vergunningsaanvraag in voor de bouw van twee windturbines langs de E40 in Affligem. Met een tweede, meer onderbouwde, aanvraag hoopten ze hun slag thuis te halen. “Maar het project ligt niet in lijn met de geldende wettelijke bepalingen en evenmin met de goede ruimtelijke ordening en zijn directe omgeving,” klinkt het bij de gemeente.

Eind 2022 maakten energieproducten Engie en Eoly hun plannen bekend voor de bouw van twee windturbines van elk zo’n 200 meter hoog langs de E40, ter hoogte van landbouwgronden aan de Zwarteberg en Ten Bos. Meteen kwam er protest van omwonenden, goed voor bijna 400 bezwaarschriften. Ook de gemeente was tegen de bouw van de turbines, onder andere omdat de locatie niet geschikt zou zijn.

Daarop dienden Engie en Eoly eind 2023 een nieuwe vergunningaanvraag in. Inhoudelijk is er niks veranderd, maar de producenten maken zich sterk dat hun dossier nu beter technisch onderbouwd is. Voor de gemeente Affligem verandert er niks. “Het advies luidt ongunstig en is een zorgvuldige afweging die wordt gemaakt tussen duurzame ontwikkeling en de bescherming van de lokale leefomgeving.”