Schepen Peter Verbiest bij de open ruimte in Zellik

Asse wil drie zones in Zellik vrijwaren als open ruimte

woe 12 jun

De gemeente Asse wil gronden vrijwaren als open ruimte. De Vlaamse overheid veranderde daarom het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Asse kan drie gebieden in deelgemeente Zellik nu anders inkleuren en voorbehouden als natuur- of landbouwgebied. Al wordt dat een werk dat enige tijd zal duren.

Het gaat om een zone aan Molenbeekdal en gronden aan de Keienveld en de Kortemansstraat. De eerste zone is nu nog ingekleurd als woongebied onder voorwaarden. De andere twee zones zijn tot 1 januari 2025 ingekleurd als landbouwgebied en daarna kunnen ze ontwikkeld worden voor bebouwing. Maar zover mag het voor de gemeente Asse niet komen. Om de verstedelijkingsdruk tegen te gaan, wil Asse open ruimte vrijwaren. Daarom worden er nu stappen gezet.

Asse krijgt van de Vlaamse overheid de toestemming om de herbestemming van de percelen zelf te regelen via een Gemeentelijk Uitvoeringsplan. “We moeten nu een hele procedure doorlopen,” licht schepen van Openbare Ruimte Peter Verbiest toe. “Eerst maken we een voorlopig Ruimtelijk Uitvoeringplan op voor de vrijwaring van dei drie zones. Dat leggen we voor aan de gemeenteraad.” Daarna volgen een openbaar onderzoek en een advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Verbiest hoopt in november een goedgekeurd RUP te hebben.

“En dan hopen we dat de eigenaars van de gronden mee willen in dit verhaal. We moeten het belang afwegen van de eigendomsrechten tegenover het belang van open ruimte. Dat is niet evident, maar we proberen daar een schikking in te treffen. Ik denk dat de meeste Zellikenaren open ruimte heel belangrijk vinden,” besluit Verbiest.