vlaams_belang_gordel_drogenbos.jpg

Vlaams Belang doet eigen gordelwandeling met vraag om maatregelen

zat 4 sep 2021

In Drogenbos kwamen zo’n 60-tal leden en sympathisanten van Vlaams Belang samen voor ‘hun’ Gordelwandeling door de Vlaamse Rand: “groen en Vlaams,” klinkt het.

 

“De blijvende exodus uit Brussel in combinatie met een aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen,” aldus Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Klaas Slootmans. Volgens hem staan het groene en Vlaamse karakter van de Rand op de helling. “Onze streek ondergaat in sneltreinvaart een gedaantewisseling met als gevolg dat er minder open ruimten en meer vervreemding en verstedelijking zijn en dat er almaar minder Nederlands te horen is,” verduidelijkt Slootmans.  

In de marge van de Gordel pleit de partij voor doortastende maatregelen. “Naast een veel kordater immigratiebeleid op federaal niveau moet er dringend een vestigingsstop komen voor niet-Europese immigranten, een voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en een kordaat woonbeleid dat gemeentebesturen in staat stelt een specifiek aandeel kavels of percelen in woonontwikkelingen voor te behouden voor Vlaamse huishoudens. Dat laatste werd bovendien beloofd door minister Weyts (N-VA) bij zijn aantreden, maar bleef vooralsnog dode letter,” besluit Slootmans.